Category Archives: Jaunumi

Aizvadītas pirmās sugu meklēšanas sacensības – “Augu sugu rallijs 2021”

14. augustā pirmo reizi Latvijas Botāniķu biedrības vēsturē norisinājās azartiski pētniecisks notikums – Augu sugu rallijs 2021. Līdzīgi pasākumi notiek ornitologu un citu dabas pētnieku aprindās Latvijā un arī tuvējās kaimiņzemēs, taču specifiski augiem šāds pasākums līdz šim Latvijā nav bijis.

Sugu rallija pamatbūtība ir šāda: ierobežotā laikā un ierobežotā teritorijā dodas botāniķu komandas, kuru uzdevums ir novērot pēc iespējas vairāk vaskulāro augu un sūnu sugu. Komanda ar garāko sarakstu pasākumā tiek apbalvota kā uzvarētāji. Pasākuma noteikumi, protams, ir samērā detalizēti, piemēram, par pilnībā noteiktu sugu komanda saņem 1 punktu, bet par noteiktu ģinti – 0,5 punktus. Komandai pasākuma laikā ir jāturas kopā, nedrīkst izklīst.

Par spīti pandēmijas ierobežojumiem un notikumiem Latvijas austrumu pierobežā, pasākumam pieteicās un 14. augustā sugu rallija norises vietā Daugavpils pilsētas teritorijā sapulcējās četras botāniķu apvienības:
“Iļģu – itas” – Julita Kluša, Evita Oļehnoviča un Lilita Svirževska;
“Tumšās pinkaines” – Līga Strazdiņa, Renāte Kaupuža, Daiga Moroza;
“Daugavas vizbuļi” – Ivars Kabucis, Valda Baroniņa, Baiba Bambe;
“Gaujas nāras” – Anete Pošiva – Bunkovska, Ilze Kukāre, Maija Medne.
Sugu rallijs norisinājās ~ 3 kvadrātkilometru plašā teritorijā Daugavpils pilsētā, Ruģeļu dīķu apkaimē, kas zināms kā augu sugām bagāts reģions. Šeit sastopami ES nozīmes zālāju un mežu biotopi, kā arī bagātīga ruderālā flora. Sugu meklēšanai komandām tika atvēlētas 6 stundas (no 12:00 līdz 18:00). Iesniegtos sugu sarakstus pārbaudīja kompetenta žurija, kas labi pārzina sacensību teritorijas floru: Pēteris Evarts – Bunders, Dana Krasnopoļska, Gunta Evarte – Bundere un Anna Mežaka.

Kopvērtējumā ar 428 novērotām vaskulāro augu un sūnaugu sugām uzvarēja komanda “Daugavas vizbuļi”, kas tuvāko sekotājkomandu apsteidza pamatīgi – par 46,5 punktiem. Apsveicam!

Kā atzina Latvijas Botāniķu biedrības valdes priekšēdētājs un žūrijas loceklis Pēteris Evarts – Bunders: ” Visas komandas ir novērojušas vairāk par 300 sugām, kas liecina par mūsu botāniķu augsto kvalifikāciju un prasmēm.”

Pasākuma dalībnieki vienojās, ka godam ir izdevies iedzīvināt jaunu tradīciju Latvijas botāniķu aprindās un jācer, ka nākamgad Augu sugu rallijs sapulcinās arvien vairāk azartisku botāniķu komandas. Lai gan rallijā tiek noskaidroti zinošākie, ātrākie, acīgākie un atjautīgākie botāniķi, jebkurā gadījumā uzvarēja draudzība un satikšanās prieks. Lai top!

Augu sugu rallija 2021 komandas, žūrija un atbalstītāji īsi pirms starta pie Ruģeļu ūdenskrātuves.
Cītīga maršrutu plānošana un statēģijas apspriešana.
Sugu meklēšana un skaitīšana.
Atslābt nedrīkst pat pusdienu pauzītē!
Arī žūrijai darba pilnas rokas sarakstu pārskatīšanā.
Svinīgais uzvarētāju paziņošanas brīdis – pēc balvas ierodas komandas “Daugavas vizbuļi” kapteine Valda Baroniņa.
Atradumu apspriešana turpinājās visu pasākuma laiku – arī pēc rezultātu paziņošanas.

No Ilzes Rērihas atvadoties

Šī gada 29. janvārī no mums šķīrās visu tik iemīļota kolēģe, botāniķe Ilze Rēriha. Mēs visi viņu saucām par Ilzīti. Tūlīt pēc universitātes beigšanas 1980. gadā viņa aizbrauca strādāt uz Slīteres rezervātu un tur arī palika uz visu mūžu. Ilze bija aizrautīga botāniķe un ļoti sirsnīgs cilvēks. Vairākas viņas skolnieces šeit sūta viņai savus sveicienus.

Continue reading

Dr.biol.emeritus Gaidai Ābelei – 90.dzimšanas diena!

Pēdējā Jaunā gada janvāra dienā arī docente Gaida Ābele svinēs apaļu jubileju. Viņas izaudzinātā botāniķu paaudze vienmēr atcerēsies viņu kā aizrautīgu botāniķi un dabas aizsardzības aktīvisti.  Visas botāniķu saimes vārdā vēlam viņai stipru veselību un možumu ilgu gadu garumā!

Gaida Elksne dzimusi 1931. gada 31. janvārī Rīgā Armijas tipogrāfijas mašīnburtliča, kaprāļa Teodora Elkšņa un aktrises un režisores, LU Studentu teātra izveidotājas Elvīras-Līnas Elksnes[2] (dzimušas Lapiņa) ģimenē. Mācījusies Rīgas Krišjāņa Barona pamatskolā, 1950. gadā beigusi Rīgas 2. vidusskolu.

Continue reading

Gada sūna 2021 – līklapu novellija

Latvijas Botāniķu biedrības Sūnu grupa par 2021. gada sūnu izvēlējusies nelielu aknu sūnu – līklapu novelliju (Nowellia curvifolia).

Šī sūna sastopama saimnieciskās darbības maz skartos sugām bagātos egļu mežos un ir dabisko meža biotopu indikatorsuga. Līklapu novelliju visbiežāk atrod uz trupošām egļu vai priežu kritalām, sevišķi to pēdējās sadalīšanās stadijās – pēc mizas nokrišanas. Pa gabalu tā izskatās kā mazi brūngani vai zaļgani pavedieni. Sūnas krāsa ir atkarīga no apgaismojuma – noēnotās vietās tā ir zaļgana, atklātās vietās – sarkanīga līdz brūngana. Bieži vien kritala ir blīvi noaugusi ar šo sūnu un izskatās brūngani sarkana jau no attāluma.  

Līklapu novellijas pavedieni. Foto: Julita Kluša (dziedava.lv).
Continue reading

No Ellas Muižarājas atvadoties

Šī gada 30. jūlijā, dažas dienas pirms savas 99. dzimšanas diena, mūžībā aizgājusi ilggadēja Latvijas Botāniķu biedrības biedrene Ella Muižarāja. Viņa bijusi biedrības valdē, aktīvi piedalījusies Baltijas botāniķu ekspedīciju–konferenču sagatavošanā un darba organizēšanā.

Dr. agr. profesore Ella Muižarāja dzimusi Pjatigorskā (Stavropoles novadā Krievijā) 1921. gada 27. augustā Jāņa un Leontīnes Klinklāvu ģimenē. Sākoties Pirmajam pasaules karam, ģimene bija devusies bēgļu gaitās un 1923. gadā atgriezās Latvijā.

Continue reading