Institūcijas

Par dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības politikas veidošanu Latvijā ir atbildīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Šī ministrija nodrošina arī Latvijas pārstāvniecību starptautiskajos līgumos un konvencijās, kuru dalībvalsts ir Latvija. VARAM ir izveidots Dabas aizsardzības departaments, kura uzdevums ir sekot politikas ieviešanai un raudzīties, lai tā tiktu piemērota stratēģisko mērķu sasniegšanai. Departaments izstrādā tiesību aktus un to grozījumu projektus, organizē to sabiedrisko apspriešanu un saskaņošanu ar citām ministrijām.

Dabas aizsardzības politikas un likumu ieviešania ir izveidota Dabas aizsardzības pārvalde.

Sabiedrības izglītošanas un informācijas darbu veic: