Projekti

Latvijas Botāniķu biedrība (LBB) ir veiksmīgi realizējusi un iesaistījusies kā partneris vairākos projektos (“Īpaši aizsargājamo augu sugu atradņu inventarizācija Krāslavas un Preiļu rajonos”, “Īpaši aizsargājamo augu sugu atradņu inventarizācija  Daugavpils un Kuldīgas rajonos”, “Augu vēstniecība”, “Botāniskais ceļvedis pa Dienvidaustrumlatviju” u.c.).

LBB biedri veic arī ekspertīzes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *