Baltijas botāniķu tradīcijas

Viena no Baltijas botāniķu tradīcijām 20. gadsimtā bija kopīgās ekskursijas. Aizsākums šai tradīcijai meklējams tālajā 1929. gadā, kad Igaunijā, Tartu, toreizējā Botānikas institūtā sapulcējās botāniķi no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas un Dancigas brīvpilsētas, lai apspriestu jautājumus par floras un veģetācijas pētījumu programmām noteiktos apgabalos rīkotās ekskursijās. Šādas ekursijas – konferences notika:

  • 1929. gadā Igaunijā (Tartu)
  • 1930. gadā Somijā (Helsinki)
  • 1931. gadā Latvijā (Rīga)
  • 1933. gadā Lietuvā (Kauņa).

Kā liecina 1931. gada programma, tad šis pasākums formulēts kā Baltijas Augu ģeogrāfu savienības III kārtējā sanāksme, kuras laikā (no 3.-9.jūnijam) nolasīti ne tikai referāti, bet arī notikušas ekskursijas uz Moricsalu, Vecāķiem, Siguldu, Koknesi un Pļaviņām.

20.gs. trīsdesmito gadu otrajā pusē ekskursijas vairs nenotika.

Tradīciju Baltijas botāniķi atjaunoja pēc II Pasaules kara. Tad ekspedīcijas – konferences pārmaiņus rīkoja Igaunija, Latvija un Lietuva.  Parasti tās rīkoja uz floristiskā ziņā interesantiem apvidiem. Izņēmums bija 1984.gada ekspedīcija – konference, kuru igauņu kolēģi veltija derīgo izrakteņu ieguves vietu rekultivācijai. Tā notika Kohlejarves degakmens ieguves rajonā.

Pirmo pēckara Baltijas botāniķu ekspedīciju – konferenci organizēja lietuviešu botāniķi 1954.gadā.
Pa gadiem šīs ekspedīcijas – konferences notika šādi:
I 1954. gadā Lietuvā
II 1955. gadā Igaunijā
III 1956. gadā Latvijā (rietumdaļā)
IV 1957. gadā Lietuvā (ziemeļdaļā)
V 1959. gadā Igaunijā (Sāremas salā)
VI 1961. gadā Latvijā (Daugavas ielejā pirms tās appludināšanas)
VII 1963. gadā Lietuvā (ziemeļaustrumu daļā)
VIII 1965. gadā Igaunijā (dienvidaustrumu daļā)
IX 1967. gadā Latvijā (dienvidaustrumu daļā, Latgalē)
X 1969. gadā Lietuvā (dienvidaustrumu daļā)
XI 1971. gadā Igaunijā (Hījumā sala)
XII 1973. gadā Latvijā (Gaujas ieleja)
XIII 1976. gadā Lietuvā (ziemeļdaļa)
XIV 1978. gadā Igaunijā (ziemeļdaļā; Lahemā nacionālajā parkā)
XV 1981. gadā Latvijā (Abavas ielejā)
XVI 1982. gadā Lietuvā (dienviddaļa)
XVII 1984. gadā Igaunijā (ziemeļrietumdaļā)
XVIII 1986. gadā Latvijā (centrālajā daļā; Vidzemē)
XIX 1988. gadā Lietuvā (Ignalina)
XX 1990. gadā Igaunijā (Sāremas salā)
XXI 1994. gadā Lietuvā

XXII 2008. gadā Latvijā (Latgalē un Sēlijā)

XXIII 2010. gadā Igaunijā, Igaunijas rietumu daļā (Hāpsalū)

Tradicionāli ekspedīcijās – konferencēs piedalījās ne tikai Igaunijas, Latvijas un Lietuvas botāniķi, bet arī speciālisti no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas un pat Armēnijas. Pieaicināt citus ārzemju speciālistus tajos apstākļos nebija iespējams. Stāvoklis sāka mainīties tikai 80. gadu beigās, kad ekspedīcijā – konferencē Ziemeļaustrumu Lietuvā (Ignalīnā) piedalījās arī poļu botāniķi.

Pēc Baltijas valstu neatkarības atgūšanas tāda mēroga pasākumus ir grūti noorganizēt gan materiālās situācijas dēļ, gan līderības trūkuma dēļ. Pēdējā Baltijas botāniķu ekskursija-konference Latvijā notika 2008. gadā Latgalē un Sēlijā. To organizēja LBB sadarbībā ar Daugavpils Universitāti.

— Edgars Vimba