Gada atradums

Konkursu GADA ATRADUMS Latvijas Botāniķu biedrība (LBB) organizē jau kopš 2004. Gada. Tajā katrs LBB biedrs var iesniegt savus interesantākos iepriekšējās darba sezonas augu atradumus. Žūrijas komisija 5 botāniķu sastāvā vērtē šos iesniegumus, un katru gadu viens no tiem tiek izvirzīts uzvarētāja godā. Konkursos iesniegto atradumu (no 2004. līdz 2014. gadam) apkopojums publicēts žurnālā “Latvijas Veģetācija” (24) un atrodams šeit.

2021. gada atradums ir atkal jauna suga Latvijā! Šoreiz tas ir ūdensaugs Caldesia parnassifolia Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Laura Grīnberga to atklāja Lielajā Kumpinišķu ezerā aizsargājamo ainavu apvidū “Augšzeme”, aizaugušā ezera piekrastē, aptuveni 1 m dziļumā.

2020. gada atradums ir jauna suga Latvijā  – Allium paradoxum Rīgā, Daugavas labajā krastā pie Rumbulas atradusi A. Bojāre. Šis dārzbēglis ieviesies krasta krūmājā, līdzīgā biotopā kā Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā. Minētajās valstīs šis sīpols ir atzīts par agresīvu invazīvu sugu. Arī paši pieteicēji raksta, ka būtu nepieciešama šīs sugas ierobežošana invāzijas pašā agrīnajā stadijā. Kā jaunas sugas atradums tā saņēmusi Gada atraduma diplomu un ceļojošo balvu. Turpmākie atradumi ir ļoti nozīmīgi Latvijas floras izpētes vēsturē. LBB biedriem 2020 sezona bijusi veiksmīga. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, kuru grupa botāniķu, strādājot pie projekta par meža silpureni, atrada Līvānu novada Turku pagastā. Jauna, savrupa atradne.

Moerhingia lateriflora (L.) Fenzi – suga, kura ierakstīta Sarkanās grāmatas 0 kategorijā, jo vienīgā tās zināmā atradne tika appludināta 1965.gadā, izveidojot Pļaviņu HES ūdenskrātuvi. Šogad Maruta Kusiņa to atradusi Engures novadā, Lāčupītes dendrārijā.

Spergula morisonii Boreau – arī suga, kura domājams ir izzudusi, bet netika iekļauta Sarkanajā grāmatā, jo ir viengadīgs efemērs. Dana Krasnopoļska to atradusi Daugavpils novada Līksnas pagastā.

Šīm trim seko trīs ļoti retas Sarkanās grāmatas 1.kategorijā ierakstītas sugas:

Asplenium trichomanes L.  Gaujas Nacionālajā parkā Nurmižu rezervātā. Pēc simts  gadiem to atradusi Julita Kluša.

Blechnum spicant (L.) Roth Popes pagasta Rindas upes labā krasta pietekas gravā atradusi Daina Lakša. Rindas upes ielejā iepriekš tā atrasta 1955.gadā.

Epipogion aphyllum Sw. – šogad šī mistiskā orhideja atklājusies Ievai Rovei un Vijai Kreilei dabas parkā “Vecumu meži” un uz dienvidiem no Trapenes Sikšņu mežos.