Valde un Biedri

Pašreizējais Latvijas Botāniķu biedrības valdes sastāvs:

 • Rūta Sniedze – Kretalova – valdes priekšsēdētāja
 • Jānis Butins – valdes priekšsēdētājas vietnieks
 • Marta Baumane
 • Līga Strazdiņa
 • Linda Uzule

Latvijas Botāniķu biedrības biedri:

 • Auniņa Liene
 • Avotiņš Andris
 • Ābele Gaida
 • Balodis Valdis Ģirts
 • Bambe Baiba
 • Baroniņa Valda
 • Baumane Marta
 • Bāliņa Karīna
 • Berga Irēna
 • Birziņa Rita
 • Biseniece Egija
 • Bojāre Daina
 • Brakmane Daiga
 • Butins Jānis
 • Caune Vita
 • Cepurīte Biruta
 • Cine Anda
 • Čakare Ilze
 • Čakšs Roberts
 • Dakša Mārtiņš
 • Daudziņa Kristīne
 • Dauškane Iluta
 • Deķere Zane
 • Druva-Lūsīte Ieva
 • Eņģele Lelde
 • Evarts-Bunders Pēteris
 • Evarte-Bundere Gunta
 • Fatare Irēna
 • Feščenko Anda
 • Galeniece Baiba
 • Gavrilova Ģertrūde
 • Gerra-Inohosa Linda
 • Grandāns Gaidis
 • Grandāne Maija
 • Gritāne Dzirkstīte
 • Grīnberga Laura
 • Grolle Egita
 • Gustiņa Lauma
 • Ikauniece Sandra
 • Iliško Edgars
 • Indriksons Aigars
 • Jakovļeva Jolanta
 • Jepsena Ilona
 • Jurāne Gundega
 • Jurciņš Didzis
 • Kabucis Ivars
 • Kalniņa Elita
 • Kalniņa Laimdota
 • Kazāka Rūta
 • Keišs Oskars
 • Kluša Julita
 • Kļaviņa Dace
 • Kļaviņa Laura
 • Kokarēviča Ilze
 • Krasnopoļska Dana
 • Krasņevska Nikole
 • Kreile Vija
 • Krišjāne Lauma
 • Kušķe Elīza
 • Ķiesnere Rasa Dace
 • Laime Brigita
 • Laiviņa Sniedze
 • Laiviņš Māris
 • Lakša Daina
 • Lazda Ieva
 • Lārmanis Viesturs
 • Lebedoka Gunta
 • Lielāmere Sandra
 • Liepiņa Ligita
 • Līka Zane
 • Ločmele Laura
 • Luguza Solveiga
 • Marga Diāna
 • Māss Arturs
 • Mežaka Anna
 • Mežs Janta
 • Miezīte Olga
 • Mihailova Līga
 • Miķelsone Lauma
 • Mozumačs Jānis
 • Muižarāja Ella
 • Namatēva Anita
 • Opmanis Ansis
 • Ozoliņa Agrita
 • Pakalne Māra
 • Peipiņa Ieva
 • Piterāns Alfons
 • Plaudis Austris
 • Pošiva-Bunkovska Anete
 • Priede Agnese
 • Pujāte Agnese
 • Pušpure Ilze
 • Putna Sanita
 • Rateniece Anita
 • Reihmane Dace
 • Rekmanis Ritvars
 • Rēriha Ilze
 • Robalte Linda
 • Rove Ieva
 • Roze Daina
 • Roze Ieva
 • Roziņš Edvīns
 • Rūrāne Ieva
 • Rustanoviča Nora
 • Rūsiņa Solvita
 • Sāmīte Dace
 • Silamiķele Baiba
 • Silamiķele Inese
 • Sniedze-Kretalova Rūta
 • Staškova Anda
 • Straupe Inga
 • Strazdiņa Baiba
 • Strazdiņa Līga
 • Strazdiņa Lauma
 • Suško Uvis
 • Šulcs Viesturs
 • Tjarve Didzis
 • Treimane Agita
 • Uzule Linda
 • Verpakovska Evita
 • Vēveris Romāns
 • Vimba Edgars
 • Vizule-Kahovska Lauma
 • Znotiņa Vija
 • Zviedre Egita
 • Žeiviniece Anna
 • Žikars Arnis