Valde un Biedri

Latvijas Botāniķu biedrības valde:

 • Pēteris Evarts-Bunders – valdes priekšsēdētājs
 • Līga Strazdiņa – valdes priekšsēdētāja vietniece
 • Dana Krasnopoļska
 • Maija Medne
 • Agnese Priede

Latvijas Botāniķu biedrības biedri:

 1. Auniņa Liene
 2. Ābele Gaida
 3. Akmane Ieva
 4. Balodis Valdis Ģirts
 5. Bambe Baiba
 6. Baroniņa Valda
 7. Baumane Marta
 8. Berga Irēna
 9. Birziņa Rita
 10. Biseniece Egija
 11. Bojāre Aiva
 12. Bojāre Daina
 13. Brakmane Daiga
 14. Butins Jānis
 15. Caune Vita
 16. Cepurīte Biruta
 17. Čakšs Roberts
 18. Daudziņa Kristīne
 19. Dauškane Iluta
 20. Druva-Lūsīte Ieva
 21. Eņģele Lelde
 22. Evarts-Bunders Pēteris
 23. Evarte-Bundere Gunta
 24. Fatare Irēna
 25. Feščenko Anda
 26. Galniece Baiba
 27. Gerra-Inohosa Linda
 28. Grandāns Gaidis
 29. Gritāne Dzirkstīte
 30. Grīnberga Laura
 31. Grīsle Ina
 32. Grolle Egita
 33. Gustiņa Lauma
 34. Ikauniece Sandra
 35. Indriksons Aigars
 36. Jepsena Ilona
 37. Jurāne Gundega
 38. Jurciņš Didzis
 39. Kabucis Ivars
 40. Kalniņa Laimdota
 41. Kaupuža Renāte
 42. Kazāka Rūta
 43. Keišs Oskars
 44. Kluša Julita
 45. Kļaviņa Dace
 46. Krasnopoļska Dana
 47. Kreile Vija
 48. Kukāre Ilze
 49. Kušķe Elīza
 50. Laime Brigita
 51. Laiviņa Sniedze
 52. Laiviņš Māris
 53. Lakša Daina
 54. Landorfa-Svalbe Zaiga
 55. Lazda Ieva
 56. Lārmanis Viesturs
 57. Leimanis Ivars
 58. Liepiņa Ligita
 59. Līka Zane
 60. Luguza Solveiga
 61. Marga Diāna
 62. Matisone Ilze
 63. Medne Maija
 64. Mežaka Anna
 65. Mežs Janta
 66. Miezīte Olga
 67. Mihailova Līga
 68. Miķelsone Lauma
 69. Moisejevs Rolands
 70. Moroza Daiga
 71. Mozumačs Jānis
 72. Namatēva Anita
 73. Oļehnoviča Evita
 74. Opmanis Ansis
 75. Ozola Elita
 76. Pakalne Māra
 77. Peipiņa Ieva
 78. Piterāns Alfons
 79. Plaudis Austris
 80. Pošiva-Bunkovska Anete
 81. Priede Agnese
 82. Pujāte Agnese
 83. Putna Sanita
 84. Rekmanis Ritvars
 85. Rove Ieva
 86. Roze Daina
 87. Roze Ieva
 88. Rozenfelde Maija
 89. Roziņš Edvīn
 90. Rustanoviča Nora
 91. Rūsiņa Solvita
 92. Silamiķele Baiba
 93. Silamiķele Inese
 94. Sniedze-Kretalova Rūta
 95. Stepanova Dace
 96. Straupe Inga
 97. Strazdiņa Baiba
 98. Strazdiņa Līga
 99. Ķeire Lauma
 100. Strode Linda
 101. Suško Uvis
 102. Šulcs Viesturs
 103. Svilāne Inita
 104. Tjarve Didzis
 105. Treimane Agita
 106. Upmane Ieva
 107. Uzule Linda
 108. Vimba Edgars
 109. Vizule-Kahovska Lauma
 110. Znotiņa Vija
 111. Zviedre Egita
 112. Žeiviniece Anna