LBB

Latvijas Botāniķu biedrība (LBB) dibināta 1952. gadā kā Vissavienības Botāniķu biedrības Latvijas nodaļa. Par tās dibinātāju uzskata profesoru Paulu Galenieku. 1992. gadā Botāniķu biedrības biedru pilnsapulce nolēma dibināt patstāvīgu Latvijas Botāniķu biedrību. Kā sabiedriskā organizācija tā tika reģistrēta 1994. gada 9. decembrī.

LBB ir profesionāla organizācija, kas visas savas pastāvēšanas laikā vienojusi dažādās Latvijas augstskolās un zinātniskajās iestādēs strādājošos botāniķus un citu profesiju cilvēkus, kuri interesējas par botāniku.

LBB vienmēr aktīvi iesaistās dabas aizsardzības jautājumu apspriešanā. Gatavo priekšlikumus īpaši aizsargājamo sugu sarakstiem, īpaši aizsargājamu teritoriju izveidošanai. Par tradīciju ir kļuvis noklausīties un apspriest biedru ziņojumus par zinātnisko pētījumu rezultātiem, piedalīties simpozijos, konferencēs un ekspedīcijās Latvijā un ārzemēs.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *