Par mums

Latvijas Botāniķu biedrība (LBB) dibināta 1952. gadā kā Vissavienības Botāniķu biedrības Latvijas nodaļa (vairāk par to skat. Vēsture). 1992. gadā Latvijas nodaļas biedru pilnsapulce nolēma atdalīties no Vissavienības Botāniķu biedrības un dibināt patstāvīgu Latvijas Botāniķu biedrību, kas būtu iepriekšējās organizācijas tiesību un pienākumu pārņēmēja. 1994. gada 9. decembrī tā tika reģistrēta kā nevalstiska organizācija.

LBB ir profesionāla organizācija, kas visas savas pastāvēšanas laikā vienojusi dažādās Latvijas augstskolās un zinātniskajās iestādēs strādājošos botāniķus un citu profesiju cilvēkus, kuri interesējas par botāniku. LBB ietvaros darbojas sūnu pētnieku – Briologu darba grupa, kuras biedri veic dažādas aktivitātes sūnu izpētes un aizsardzības jautājumos (https://www.facebook.com/SunasLatvija). To vada (2022.) Anna Mežaka (anna.mezaka@du.lv).

LBB vienmēr aktīvi iesaistās dabas aizsardzības jautājumu apspriešanā, sniedz viedokli un diskutē par iecerēm, kas var ietekmēt dabas daudzveidību Latvijā.  Tās pārstāvji piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Konsultatīvajā padomē. LBB gatavo priekšlikumus īpaši aizsargājamo sugu sarakstiem, īpaši aizsargājamu teritoriju izveidošanai. Par tradīciju ir kļuvis noklausīties un apspriest biedru ziņojumus par zinātnisko pētījumu rezultātiem, piedalīties simpozijos, konferencēs un ekspedīcijās Latvijā un ārzemēs.

LBB piedalās veģetācijas un augu izpētei veltītā zinātniskā žurnāla “Latvijas Veģetācija” veidošanā.LBB ir piedalījusies divu nozīmīgu starptautisku konferenču organizēšanā: 2008. gadā Daugavpilī noorganizēta starptautiskā Baltijas botāniķu konference, bet 2017. gadā Rīgā – Starptautiskā Eirāzijas zālāju konference. Tiek organizētas ekskursijas Latvijas un citu valstu floras iepazīšanai.

LBB veic arī sabiedrības informēšanas  un izglītošanas pasākumus. Pimēram, Gada auga izvēle un popularizēšana, izceļot aktuālus, augu sugu aizsardzībā nozīmīgus jautājumus. Kopš 2016. gada tiek izvēlēta arī Gada sūna. Kopš 2004. gada katru gadu tiek apbalvots LBB biedrs par īpaši nozīmīgu botānisko atradumu. Ceļojošā balva saucas “Gada atradums”.