Misija

Latvijas Botāniķu biedrība ir brīvprātīga, zinātniska organizācija, kas apvieno Latvijas un ārvalstu profesionālus botāniķus un amatierus, kuri pēta un aizsargā augus, vai interesējas par botāniku.
Biedrības mērķis ir – veicināt botānikas zinātņu attīstību, augu un to biotopu izpēti un aizsardzību Latvijā.
Mērķa īstenošanai Biedrība savas kompetences ietvaros:

  • organizē zinātniskas sanāksmes, ekskursijas, zinātniskās ekspedīcijas;
  • organizē un veic zinātniskos pētījumus;
  • propagandē botānikas sasniegumus un veic izglītojošu darbu;
  • veicina reto un apdraudēto augu sugu un to biotopu aizsardzību;
  • veic izdevējdarbību;
  • sniedz konsultācijas, kas saistītas ar retām un īpaši aizsargājamām augu sugām un biotopiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *