Dabas aizsardzība

Dabas aizsardzības politiku Latvijā izstrādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 2000. gada 6. maijā Ministru Kabinets akceptēja Bioloģiskās daudzveidības nacionālo programmu. Tajā definēti stratēģiskie mērķi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai:

  1. Saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās struktūras daudzveidību.
  2. Saglabāt un veicināt vietējo savvaļas sugu daudzveidību.
  3. Saglabāt savvaļas sugu, kā arī kultūraugu un mājdzīvnieku šķirņu ģenētisko daudzveidību.
  4. Veicināt tradicionālā ainavas struktūras saglabāšanos.
  5. Nodrošināt dzīvās dabas resursu līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu.

Lai īstenotu šos mērķus ir pieņemti tiesību akti un izveidotas institūcijas to ieviešanai.