Gada atradumi 2010

Uvim Suško

Lielā najāda Najas major – Gada atradums 2010 !

Jauna suga Latvijā!

Uvim Suško

par vairvasiņu sūrenes Polygonum viviparum, Virdžīnijas ķekarparades Botrychium virgininaum un plūksnu sīkpapardes Asplenium trichomanes jauniem atradumiem 2010. gadā.

Ievai Rovei

par lielās brūnkātes Orobanche elatior un ārstniecības cietsēkles  Lithospermum officinale jauniem atradumiem 2010. gadā.

Ivaram Kabucim

par jaunu ārstniecības cietsēkles  Lithospermum officinale atradumu 2010. gadā.

Ritvaram Rekmanim

par jaunu pakalnu kazrozes Epilobium collinum atradumu 2010. gadā.

Ilzei Rērihai

par jaunu grīņu sārtenes Erica tetralix atradumu 2010. gadā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *