Edgaram Vimbam šī gada 18.maijā aprit 90 gadi!

Dr. emeritus Edgars Vimba ir Latvijas Universitātes docents, Bioloģijas fakultātes dekāns (1970 – 1974), mikologs, Latvijas vaskulāro augu floras un dabas aizsardzības speciālists. E. Vimba daudz strādājis latviešu augu nosaukumu un botānikas terminoloģijas jomā, pētījis Latvijas mikoloģijas un botānikas attīstības vēsturi. Savulaik daudz darījis dabas aizsardzības popularizēšanas un izskaidrošanas labā.

Cik formāli skan šie biogrāfijas fakti, īpaši, ja runāju par savu pasniedzēju, ar kuru kopā pavadīts laiks Universitātē, mācību praksēs, ekskursijās Latvijā un Tālajos Austrumos! Neaizmirstami brīži un piedzīvojumi! Arī pēc Universitātes beigšanas līdz pat šim brīdim, docents Vimba man ir bijis skolotājs un padomdevējs.

Savās atmiņās, kuras viņš man uzticējis, E. Vimba raksta: “Manu zinātnisko interešu ievirzē neapšaubāmi liela nozīme bija dzimtās Tērvetes krāšņajai dabai un bagātajai augu valstij, kura manu uzmanību piesaistīja jau pamatskolas un vidusskolas laikā, kad sāku noteikt augus un vākt herbāriju.

No pamatskolas skolotājiem labā atmiņā palicis skolas direktors Fricis Frīdbergs un viņa dzīvesbiedre Lūcija Frīdberga, kura bija mana muzikālā audzinātāja un kurai es varu šodien pateikties par savu klasiskās mūzikas mīlestību. Klases audzinātāja bija Emma Frīdberga. Viņa deva ne tikai zināšanas, bet arī saviem audzēkņiem mācīja būt savas zemes patriotiem.

Vidusskolā no saviem skolotājiem ar pateicību atceros šodien visiem tādas labi pazīstamas personības kā Voldemāru Zelmeni un Jāni Graudoni.”

Savās atmiņās docents ar mīlestību un cieņu piemin profesoru Paulu Galenieku, Jūliju Smarodu un Alfrēdu Rasiņu kā savus mentorus, kuri ievirzīja viņu zinātniskajā darbā botānikā un mikoloģijā.

Ar šo rakstu es sveicu docentu Dzimšanas dienā un visas Latvijas botāniķu saimes vārdā saku lielu paldies! Labu veselību vēlot,

Ilona Jepsena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *