Monthly Archives: December 2013

Gada atradums 2013 – gulošais retējs

2013. gada 5. decembrī Latvijas Botāniķu biedrība Gada atraduma balvu piešķīra Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta docentam Pēterim Evartam – Bunderam par gulošā retēja (Potentilla anglica) jaunu atradni valstī.

Gulošais retējs

Gulošais retējs. Foto: www.nature-diary.co.uk

Šī retēju suga ir daudzgadīgs, vidēja lieluma  lakstaugs ar ložņājošu, zarojošos stublāju. Galvenās sugu atšķirošās pazīmes – staraini saliktas pieclapiņu (augšējās trīslapiņu) lapas un raksturīgais četrlocekļu apziednis (vairumam citu retēju sugu kauslapas un vainaglapas ziedā ir pa 5). Gulošais retējs ir ļoti reta suga, iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 1. kategorijā. Sugai līdz šim zināmas tikai dažas atradnes no piejūras zemienes – no 19. gs. beigām vai 20. gs. sākuma – Bulduri, Asari, Cērkste, Tukums. Gandrīz visas no šīm atradnēm uzskatāmas par izzudušām, jo retējs šeit nav atrasts pēdējo 100 un pat vairāk gadu laikā. Mūsdienās zināmas atradnes ir tikai Kaives (Tukuma novads) un Bērzciema apkārtnē (Engures novads). 2013. gada vasarā bagātīga un vitāla šīs sugas atradne uzieta Daugavpils pilsētas teritorijā, Mežciemā – aizaugošā, mitrā pļavā.

Šī ir jau ceturtā gada atraduma balva sešu gadu laikā, kas tiek piešķirta par dažādu floristisko retumu atradumiem Daugavpils pilsētas teritorijā!  Savukārt gulošais retējs ir jau 73 aizsargājamā augu suga, kas konstatēta pilsētas teritorijā kopš 19. gs. beigām, kad  šeit ir sākti botāniskie pētījumi.

Katru gadu Latvijas Botāniķu biedrības pasniedz ceļojošo balvu – Gada atradums, kas tiek piešķirta par īpaši nozīmīgiem jauniem floras atradumiem Latvijā. Gada atraduma balva kļuvusi jau par ilggadēju tradīciju un tika pasniegta jau desmito gadu pēc kārtas.

Noskaidroti 2013. gada aktīvākie augu fotoreportieri

2013. gada jūnijā Latvijas Botāniķu biedrība sadarbībā ar Dabasdati.lv izsludināja konkursu „Augu fotoreportieris 2013”. Tā mērķis bija veicināt augu novērojumu publicēšanu, lai tie būtu pieejami un izmantojami arī citiem interesentiem un pētniekiem, kā arī lai veicinātu augu vērotāju – gan neprofesionāļu, gan botāniķu aktivitāti. Būtiski, ka novēroto augu fotogrāfijas papildina Dabasdati.lv jebkuram interesentam internetā pieejamo fotogrāfiju krātuvi – tādējādi Latvijā novērotās sugas var iepazīt arī citi.

Mušu ofrīda.

Mušu ofrīda – ierakstīta Latvijas Sarkanās grāmatas I kategorijā. Bagātākās atradnes ir ap Engures ezeru. Foto: J.Kluša.

Konkurss ir noslēdzies, un rezultāti ir iepriecinoši un pārsteidzoši! Laika posmā no 2013. gada 1. jūnijam līdz 30. oktobrim iesniegti 1037 augu ziņojumi (neskaitot sūnas), t.sk. lielākā daļa ar fotogrāfijām, kas ļauj pārliecināties, ka suga noteikta pareizi. Kopā ziņots par 489 paparžaugu un ziedaugu taksoniem (lielākoties sugas, dažos gadījumos ģints līmenī), kas veido ap 25 % Latvijas vaskulāro augu floras.

Augu reportieru ziņojumi dod ieguldījumu reto un aizsargājamo sugu izplatības apzināšanā. Konkursa periodā ziņots par 64 aizsargājamām augu sugām, kuru starpā dažas ir arī ļoti retas – piemēram, atrasta jauna grīņu sārtenes atradne un jauna ārstniecības brūnvālītes atradne. Ziņots par pļavas linlapes, jūrmalas pagaura, Gmelina alises, peldošā ezerrieksta, pundurbērza, tumšzilās drudzenes, bālziedu brūnkātes, mūru sīkpapardes, mieturu hidrillas un daudzu citu ļoti retu sugu atradnēm.

No aizsargājamām sugām visvairāk ziņojumu ir par zaļziedu naktsvijoli (17 ziņojumi), Baltijas dzegužpirkstīti (16 ziņojumi), jumstiņu gladiolu, smaržīgo naktsvijoli (katrai pa 7 ziņojumi), stāvlapu dzegužpirkstīti, vālīšu staipekni (katrai pa 6 ziņojumi), atvašu saulrieteni, gada staipekni, laksi un smiltāju neļķi (katrai pa 5 ziņojumi).

Novēroto sugu starpā ir arī citas samērā reti sastopamas augu sugas, piemēram, Dānijas tragantzirnis, vienzieda sūnactiņa, ziemeļu linneja, pusmēness ķekarpaparde, melnā driģene un parastais velnābols. Augu reportieri nav aizmirsuši arī savvaļā pārgājušās svešzemju sugas – ziņots par 22 svešzemju izcelsmes augu sugu atradnēm, piemēram, adataino dzeloņgurķi, Sosnovska latvāni, Kanādas zeltgalvīti, puķu sprigani, kuras uzskatāmas par invazīvām – tām raksturīga strauja izplatīšanās un bieži arī nelabvēlīga ietekme uz vietējo biodaudzveidību.

Konkursa „Gada Augu fotoreportieris 2013” uzvarētāja ir Baiba Bambe, kas ziņojusi par 429 vaskulāro augu atradnēm, t.sk. 48 aizsargājamo augu sugu atradnēm. Baibas ziņojumi izceļas ar lielu novēroto augu sugu, īpaši reto sugu daudzveidību.

Īpaši gribam atzīmēt arī Vēsmas Vijupes veikumu – 147 ziņojumi, t.sk. 18 aizsargājamu augu atradnes, Mārītes Keišas paveikto – 127 ziņojumi, t.sk. 3 aizsargājamu sugu atradnes, un Julitas Klušas ieguldījumu – 108 ziņojumi, t.sk. 40 aizsargājamu sugu atradnes.Taču vērtīgs ir katrs ziņojums – īpaši tie, kas paplašinājuši mūsu zināšanas par reto, saudzējamo sugu izplatību Latvijā.

 

Apsveicam uzvarētājas! Un pateicamies visiem augu reportieriem, kas katrs ar vairāk vai mazāk ziņojumiem papildinājuši augu atradņu un fotoattēlu krātuvi portālā Dabasdati.lv. Aicinām dalīties novērojumos arī turpmāk!

Agnese Priede, Latvijas Botāniķu biedrība