Monthly Archives: May 2009

Ceļojošās balvas “Gada Atradums” ieguvēji

2008 – Pēterim Evartam-Bunderam par zemā grīšļa Carex supina atrašanu.
Otrā zināmā atradne Latvijā.

2007 – Leldei Enģelei par daivainās cietpapardes Polystichum aculeatum atrašanu.
Atklāta ceturtā sugas atradne Latvijā.

2006 – Uvim Suško par smalkās najādas Najas tenuissima atrašanu.
Jauna suga Latvijas un Baltijas valstu florā!

2005 – Uvim Suško par matainā grīšļa Carex pilosa atrašanu.
Atklāta ceturtā sugas atradne Latvijā.

2004 – Ansim Opmanim par ziemas svertijas Svertia perennis atrašanu.
Latvijā zināmas 3 atradnes, suga nebija atrasta kopš 1955. gada.

KONKURSAM PIETEIKTĀS SUGAS

2008:

 • Botrychium matricariifolium (Daugavpils rajona Ilgās). Pieteicējs Uvis Suško.

 • Najas flexilis (Sūklādes Baltajā ezerā pie Silenes). Pieteicējs Uvis Suško.

 • Najas minor (Sila ezerā pie Silene). Pieteicējs Uvis Suško.

 • Sparganium angustifolium (Kirjanišķu ezerā un Sūklādes Baltajā ezerā). Pieteicējs Uvis Suško.

 • Callitriche hermaphroditica (Kaunatas ezerā Rāznas Nacionālajā parkā). Pieteicējs Uvis Suško.

 • Carex supina (Daugavpils, Liģinišķi). Pieteicējs Pēteris Evarts-Bunders.

 • Cephalanthera longifolia (Kurzemes jūrmala). Pieteicējs Atis Mārtiņsons.

2007:

 • Astragalus penduliflorus (Priežmale). Pieteicēja Ieva Roze.
 • Najas flexilis (Riča ez.). Pieteicējs Uvis Suško.
 • Phyteuma nigrum (Kocēnu muižas parks). Pieteicējs Ansis Opmanis.
 • Cephalanthera rubra (Tārgales pag.). Pieteicējs Ansis Opmanis.
 • Hedera helix var. baltica (Grobiņas pag.). Pieteicējs Ansis Opmanis.
 • Cypripedium calceous (Stiklu dabas liegums). Pieteicējs Ansis Opmanis.
 • Delphinium elatum (Zaubes pag.). Pieteicējs Ansis Opmanis.
 • Saxifraga hirculus (Krustkalnu DR). Pieteicēja Vija Kreile.
 • Chaerophyllum aureus (Grīvas stacija, Daugavpils). Pieteicējs Uvis Suško.
 • Cladium mariscus (Beļaukas ez., pie Silenes). Pieteicējs Uvis Suško.
 • Callitriche hermaphroditica (Riču, Sitas ez.). Pieteicējs Uvis Suško.
 • Potamogeton pusillus (Peskuņicas ez., pie Aronas). Pieteicējs Uvis Suško.
 • Potamogeton trichoides (Skuķu, Dvietes ez., Bezdonkas dīķi). Pieteicējs Uvis Suško.
 • Hydrilla verticillata (Beļānu ez., Bedušu ez., Ilgu apkārtne). Pieteicējs Uvis Suško.
 • Polystichum aculeatum (Madonas raj, Vestienas apk.). Pieteicēja Lelde Eņģele.

2006:

 • Lathyrus pallescens, atradums herbārijā, 1937. g. Mīlenbaha vākums Šķirotavā, jauna suga Latvijas florā. Pieteicēja Ieva Roze.
 • Dianthus superbus „ Pededzes lejtece”, zināmas ap 10 atradnēm. Pieteicēji Ieva Rove, Vija Kreile, Lelde Eņģele.
 • Smalkā najāda Najas tenuissima (A.Braun) Magnus Ārdavas ezerā – jauna suga Latvijas un Baltijas valstu florā. Pieteicējs Uvis Suško.
 • Skarbmatainā kārvele Chaerophyllum hirsutum L.; zināmas 3 atradnes. Pieteicējs Uvis Suško.
 • Lokanā najāda Najas flexilis, Ārdavas ez. Ješu ezers; līdz šim zināmas 7 atradnes. Pieteicējs Uvis Suško.
 • Mazā najāda Najas minor Pintu ezerā, līdz šim zināmas 9 atradnes. Pieteicējs Uvis Suško.
 • Vienzieda krastene Littorella uniflora Ārdavas ez., zināma 20 vietās. Pieteicējs Uvis Suško.
 • Dortmaņa lobēlija Lobelia dortmanna L. 2006. gada 4. jūlijā pēc 118 gadiem apstiprinājusies Eduarda Lēmaņa 1888. gadā atklātā Dortmaņa lobēlijas atradne Sīverī, kur suga atrasta 2 vietās pie vienas no salām un uz savrupa sēkļa. Pieteicējs Uvis Suško.
 • Gludsporu ezerene Isoetes lacustris L. 2006. gada 4. jūlijā pēc 118 gadiem apstiprinājusies Eduarda Lēmaņa 1888. gadā atklātā gludsporu ezerenes atradne Sīverī, kur suga atrasta uz viena savrupa sēkļa. Pieteicējs Uvis Suško.
 • Vienzieda krastene Littorella uniflora Ārdavas ezerā. Zināmas aptuveni 20 atradnes Latvijā. Pieteicējs Uvis Suško.
 • Gagea pratnesis, Ulmalē nebija zināma, zināmas 16 atradnes. Pieteicēja Solvita Rūsiņa.
 • Gentianella amarella, Balvu raj. Pieteicēja Solvita Rūsiņa.
 • Salvia verticillata, Balvu raj. Pieteicēja Solvita Rūsiņa.
 • Rhynchospora fusca „Ances purvi un meži”, līdz šim zināmas 4 atradnes. Pieteicēja Ilze Rēriha.

2005:

 • Lokanā najāda Najas flexilis – Usmas ezerā. Atkārtoti konstatēta atradne. Usmas ezerā nav atrasta kopš 1930. gada, kad to tur ievāca E. Ozoliņa. Pašreiz reāli zināma no 3 atradnēm, ieskaitot šo. Pieteicējs Egita Zviedre.
 • Matainais grīslis Carex pilosa – dabas liegumā Pilskalnes Siguldiņa 2 vietās. Jauna atradne. Ilgu laiku bija zināma 1 atradne Naujenes gravā, EMERALD laikā konstatēts vēl 2 vietās Raudas upes krastā un Zvirgzdenes ezera salā. Šī ir reāli 4., 5. atradne Latvijā. Pieteicējs Uvis Suško.
 • Pļavas linlape Thesium ebracteatum – apm. 10 km no Ilūkstes, sausā priežu mežā pie aizugoša grantskarjera. Atkārtoti konstatēta atradne. J.Fedoroviča apmēram 150-170 gadus veca atradne!!! Pieteicējs Uvis Suško.
 • Dzeltenā kurpīte Aconitum lasiostomum – dabas liegumā Vesetas palienes purvs. Jauna atradne. Kaut arī Latvijā reta, vispār šajā apkārtnē Madonas rajonā mēdz būt. Pieteicēja Baiba Bambe.
 • Dzeltenā dzegužkurpīte Cypripedium calceolus – dabas liegumā Rucavas īvju audze. Jauna atradne. 4. reālā atradne Kurzemē. Pieteicēja Liene Salmiņa.
 • Baltijas efeja Hedera helix – dabas liegumā Rucavas īvju audze. Jauna atradne? Nīcas un Rucavas pagastā LVĢMA datu bāzē ir 7 atradnes. Pieteicējs Ansis Opmanis.
 • Rūsganā melncere Schoenus ferrugineus – atkārtoti konstatēta atradne. Pirmā šīs sugas atradne, kas horoloģijā minēta ar atradni Tukums (Wiedemann, Weber, 1852). Netālu no Tukuma dz.c. stacijas. LVĢMA datu bāzē 65 ieraksti (atradnes var būt mazāk, jo fiksēti arī atkārtoti atrašanas gadījumi). Pieteicējs Ansis Opmanis.

2009. gada augs – jūrmalas dedestiņa

Jūrmalas dedestiņa (Lathyrus maritimus Bigel.) ir daudzgadīgs, vidēja lieluma tauriņziežu dzimtas lakstaugs un pirmajā mirklī atgādina visparastāko zirni, kas aug piemājas dārzā. Taču tas ir maldīgs priekšstats! Jūrmalas dedestiņa ir Latvijā reta un īpaši aizsargājama augu suga, kuru apdraud kāpu izmīdīšana un izbraukāšana, arī noplūkšana. Tās krāšņos ziedus var ieraudzīt no jūnija līdz septembrim.

dedestina

Sastopama ziemeļu puslodes mērenās joslas apvidos Ziemeļamerikā, Eiropas rietumu un austrumu daļā, kā arī Klusā un Atlantijas okeāna un jūru piekrastē. Latvijā šī suga sastopama reti, galvenokārt Kurzemes piejūrā, kur vietām sastopama bieži un gandrīz vienlaidu joslā (neiekļaujot ziemeļu daļu).

Cieši ar jūras piekrasti saistīta suga. Aug tikai liedagā, kāpās un tām piegulošajos sausos priežu mežos. Sastopama no atsevišķiem eksemplāriem līdz blīvās grupās.