Monthly Archives: November 2011

Gada atradums 2011 – brūnais dižmeldrs

Atraduma autors Ansis Opmanis šo reto, Sarkanās Grāmatas 1. kategorijas sugu atradis Daugavas krastos uz 22 sērēm. Jaunais atradums kardināli mainījis botāniķu priekšstatu par šīs sugas izplatību, jo pēdējais šīs sugas atradums bijis vairāk kā pirms 20 gadiem, un arī pirms tam augs atrasts ļoti reti. Suga gan ir viengadīga un var ilgstoši nepastāvēt vienā atradnē. Cerīgāk to atrast rudens pusē, kad uz sērēm upes mazūdens periodā sakuplo dažādu viengadīgo augu audzes.

Diplomus par interesantiem atradumiem 2011. gadā saņēma arī citi biedrības biedri:

Solvita Rūsiņa par jaunu zarainās ķekarpapardes Botrychium matricariifolium atradni.

Pēteris Evarts-Bunders par jaunu brūnā dižmeldra Cyperus fuscus atradni.

Edgars Iliško par jaunu dižās prīmulas Primula elatior atradni.

Uvis Suško par jauniem dzeltenās dzegužkurpītes Cypripedium calceolus, pūkainās asinszāles  Hypericum hirsutum un kamolainās ežgalvītes Sparganium glomeratum atradumiem.

LBB sanāksme 24. novembrī

Aicinām uz kārtējo mūsu biedrības sanāksmi 24. novembrī plkst. 17.00 Dabas muzejā.

Mūsu sanāksmes zinātniskajā daļā uzzināsim daudz jauna par purva priedēm. Bet noslēgumā – neliels ieskats ceļojumu piezīmēs un tur iemūžinātajos fotomirkļos.

Sanāksmes programma:

  1. Purva priedes – kā un kāpēc?  Dr. biol. Iluta Dauškane.
  2. „Gada auga 2012” vēlēšanas.
  3. 2011. gada atradumu prezentācijas un balvas „Gada atradums 2011” pasniegšanas ceremonija.
  4. Stāsts par Kostariku.  Rūta Sniedze-Kretalova.

P.S. Kā parasti, būs iespēja samaksāt biedra naudu. Aicinām būt atsaucīgiem – nelieli izdevumi ir nepieciešami biedrības pastāvēšanai un darbībai. Biedra nauda pagaidām vēl arvien nemainīga un diezgan simboliska: Ls 3 gadā, bet pensionāriem Ls 1 gadā.

Biedra naudu var pārskaitīt arī uz LBB kontu Swedbankā:

LV02HABA0551012233330

Drīkst arī ziedot Botāniķu biedrības uzplaukumam!

Visi ir mīļi aicināti un gaidīt sanāksmē!