Aizvadītas pirmās sugu meklēšanas sacensības – “Augu sugu rallijs 2021”

14. augustā pirmo reizi Latvijas Botāniķu biedrības vēsturē norisinājās azartiski pētniecisks notikums – Augu sugu rallijs 2021. Līdzīgi pasākumi notiek ornitologu un citu dabas pētnieku aprindās Latvijā un arī tuvējās kaimiņzemēs, taču specifiski augiem šāds pasākums līdz šim Latvijā nav bijis.

Sugu rallija pamatbūtība ir šāda: ierobežotā laikā un ierobežotā teritorijā dodas botāniķu komandas, kuru uzdevums ir novērot pēc iespējas vairāk vaskulāro augu un sūnu sugu. Komanda ar garāko sarakstu pasākumā tiek apbalvota kā uzvarētāji. Pasākuma noteikumi, protams, ir samērā detalizēti, piemēram, par pilnībā noteiktu sugu komanda saņem 1 punktu, bet par noteiktu ģinti – 0,5 punktus. Komandai pasākuma laikā ir jāturas kopā, nedrīkst izklīst.

Par spīti pandēmijas ierobežojumiem un notikumiem Latvijas austrumu pierobežā, pasākumam pieteicās un 14. augustā sugu rallija norises vietā Daugavpils pilsētas teritorijā sapulcējās četras botāniķu apvienības:
“Iļģu – itas” – Julita Kluša, Evita Oļehnoviča un Lilita Svirževska;
“Tumšās pinkaines” – Līga Strazdiņa, Renāte Kaupuža, Daiga Moroza;
“Daugavas vizbuļi” – Ivars Kabucis, Valda Baroniņa, Baiba Bambe;
“Gaujas nāras” – Anete Pošiva – Bunkovska, Ilze Kukāre, Maija Medne.
Sugu rallijs norisinājās ~ 3 kvadrātkilometru plašā teritorijā Daugavpils pilsētā, Ruģeļu dīķu apkaimē, kas zināms kā augu sugām bagāts reģions. Šeit sastopami ES nozīmes zālāju un mežu biotopi, kā arī bagātīga ruderālā flora. Sugu meklēšanai komandām tika atvēlētas 6 stundas (no 12:00 līdz 18:00). Iesniegtos sugu sarakstus pārbaudīja kompetenta žurija, kas labi pārzina sacensību teritorijas floru: Pēteris Evarts – Bunders, Dana Krasnopoļska, Gunta Evarte – Bundere un Anna Mežaka.

Kopvērtējumā ar 428 novērotām vaskulāro augu un sūnaugu sugām uzvarēja komanda “Daugavas vizbuļi”, kas tuvāko sekotājkomandu apsteidza pamatīgi – par 46,5 punktiem. Apsveicam!

Kā atzina Latvijas Botāniķu biedrības valdes priekšēdētājs un žūrijas loceklis Pēteris Evarts – Bunders: ” Visas komandas ir novērojušas vairāk par 300 sugām, kas liecina par mūsu botāniķu augsto kvalifikāciju un prasmēm.”

Pasākuma dalībnieki vienojās, ka godam ir izdevies iedzīvināt jaunu tradīciju Latvijas botāniķu aprindās un jācer, ka nākamgad Augu sugu rallijs sapulcinās arvien vairāk azartisku botāniķu komandas. Lai gan rallijā tiek noskaidroti zinošākie, ātrākie, acīgākie un atjautīgākie botāniķi, jebkurā gadījumā uzvarēja draudzība un satikšanās prieks. Lai top!

Augu sugu rallija 2021 komandas, žūrija un atbalstītāji īsi pirms starta pie Ruģeļu ūdenskrātuves.
Cītīga maršrutu plānošana un statēģijas apspriešana.
Sugu meklēšana un skaitīšana.
Atslābt nedrīkst pat pusdienu pauzītē!
Arī žūrijai darba pilnas rokas sarakstu pārskatīšanā.
Svinīgais uzvarētāju paziņošanas brīdis – pēc balvas ierodas komandas “Daugavas vizbuļi” kapteine Valda Baroniņa.
Atradumu apspriešana turpinājās visu pasākuma laiku – arī pēc rezultātu paziņošanas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *