Valde un Biedri

Latvijas Botāniķu biedrības valde:

 • Pēteris Evarts-Bunders – valdes priekšsēdētājs
 • Anete Pošiva – Bunkovska – valdes priekšsēdētāja vietniece
 • Dana Krasnopoļska
 • Maija Medne
 • Ilze Kukāre

LBB Sūnu grupas vadītāja:  Anna Mežaka – anna.mezaka@du.lv

Latvijas Botāniķu biedrības biedri:

 1. Akmane Ieva
 2. Arehova Viktorija
 3. Auniņa Liene
 4. Balcere Kitija
 5. Balodis Valdis Ģirts
 6. Bambe Baiba
 7. Baroniņa Valda
 8. Baumane Marta
 9. Berga Irēna
 10. Birziņa Rita
 11. Biseniece Egija
 12. Bojāre Aiva
 13. Bojāre Daina
 14. Brakmane Daiga
 15. Butins Jānis
 16. Caune Vita
 17. Cepurīte Biruta
 18. Ceriņa Aija
 19. Cinate Kristīne
 20. Čakšs Roberts
 21. Daudziņa Kristīne
 22. Dauškane Iluta
 23. Druva-Lūsīte Ieva
 24. Elksne Sindra
 25. Eņģele Lelde
 26. Erts Andris
 27. Evarts-Bunders Pēteris
 28. Evarte-Bundere Gunta
 29. Fatare Irēna
 30. Feščenko Anda
 31. Galniece Baiba
 32. Gerra-Inohosa Linda
 33. Grandāns Gaidis
 34. Grīnberga Laura
 35. Grīsle Ina
 36. Gritāne Dzirkstīte
 37. Grolle Egita
 38. Gustiņa Lauma
 39. Iesalniece Lienīte
 40. Ikauniece Sandra
 41. Indriksons Aigars
 42. Jepsena Ilona
 43. Jurāne Gundega
 44. Jurciņš Didzis
 45. Kabucis Ivars
 46. Kacare Marika
 47. Kalniņa Laimdota
 48. Kaupuža Renāte
 49. Kazāka Rūta
 50. Ķeire Lauma
 51. Keišs Oskars
 52. Kluša Julita
 53. Kļaviņa Dace
 54. Krasnopoļska Dana
 55. Kreile Vija
 56. Krišāne Lauma
 57. Kukāre Ilze
 58. Kusiņa Maruta
 59. Ķuze Ilze
 60. Lāce Linda
 61. Laime Brigita
 62. Laiviņa Sniedze
 63. Laiviņš Māris
 64. Lakša Daina
 65. Landorfa-Svalbe Zaiga
 66. Lārmanis Viesturs
 67. Liepiņa Ligita
 68. Līka Zane
 69. Luguza Solveiga
 70. Mārdega Ieva
 71. Marga Diāna
 72. Matisone Ilze
 73. Medne Maija
 74. Mežaka Anna
 75. Mežs Janta
 76. Miezīte Olga
 77. Mihailova Līga
 78. Miķelsone Lauma
 79. Moisejevs Rolands
 80. Moroza Daiga
 81. Mozumačs Jānis
 82. Namatēva Anita
 83. Oļehnoviča Evita
 84. Opmanis Ansis
 85. Ozola Elita
 86. Pakalne Māra
 87. Pastare-Skutele Anna
 88. Peipiņa Ieva
 89. Piterāns Alfons
 90. Platpīre Elīze
 91. Plaudis Austris
 92. Pošiva-Bunkovska Anete
 93. Priede Agnese
 94. Pujāte Agnese
 95. Putna Sanita
 96. Rekmanis Ritvars
 97. Rove Ieva
 98. Roze Daina
 99. Roze Ieva
 100. Rozenfelde Maija
 101. Roziņš Edvīns
 102. Rūsiņa Solvita
 103. Rustanoviča Nora
 104. Saulītis Jānis
 105. Silamiķele Baiba
 106. Silamiķele Inese
 107. Sīmansone Vija
 108. Sniedze-Kretalova Rūta
 109. Staltmane Ieva
 110. Stepanova Dace
 111. Straupe Inga
 112. Strazdiņa Baiba
 113. Strazdiņa Līga
 114. Strode Linda
 115. Šulcs Viesturs
 116. Suško Uvis
 117. Svilāne Inita
 118. Svirževska Lilita
 119. Tjarve Didzis
 120. Treimane Agita
 121. Upmane Ieva
 122. Uzule Linda
 123. Vanaga Anarina
 124. Vērpēja Vineta
 125. Vimba Edgars
 126. Vizule-Kahovska Lauma
 127. Znotiņa Vija
 128. Zviedre Egita
 129. Žeiviniece Anna