Valde un Biedri

Latvijas Botāniķu biedrības valde:

 • Pēteris Evarts-Bunders – valdes priekšsēdētājs
 • Līga Strazdiņa – valdes priekšsēdētāja vietniece
 • Dana Krasnopoļska
 • Maija Medne
 • Agnese Priede

LBB Sūnu grupas vadītāja:  Anna Mežaka – anna.mezaka@du.lv

Latvijas Botāniķu biedrības biedri:

 1. Ābele Gaida
 2. Akmane Ieva
 3. Arehova Viktorija
 4. Auniņa Liene
 5. Balcere Kitija
 6. Balodis Valdis Ģirts
 7. Bambe Baiba
 8. Baroniņa Valda
 9. Baumane Marta
 10. Berga Irēna
 11. Bērtiņa Linda
 12. Birziņa Rita
 13. Biseniece Egija
 14. Bojāre Aiva
 15. Bojāre Daina
 16. Brakmane Daiga
 17. Butins Jānis
 18. Caune Vita
 19. Cepurīte Biruta
 20. Ceriņa Aija
 21. Cinate Kristīne
 22. Čakšs Roberts
 23. Daudziņa Kristīne
 24. Dauškane Iluta
 25. Druva-Lūsīte Ieva
 26. Eņģele Lelde
 27. Erts Andris
 28. Evarts-Bunders Pēteris
 29. Evarte-Bundere Gunta
 30. Fatare Irēna
 31. Feščenko Anda
 32. Galniece Baiba
 33. Gerra-Inohosa Linda
 34. Grandāns Gaidis
 35. Grīnberga Laura
 36. Grīsle Ina
 37. Gritāne Dzirkstīte
 38. Grolle Egita
 39. Gustiņa Lauma
 40. Iesalniece Lienīte
 41. Ikauniece Sandra
 42. Indriksons Aigars
 43. Jepsena Ilona
 44. Jurāne Gundega
 45. Jurciņš Didzis
 46. Kabucis Ivars
 47. Kacare Marika
 48. Kalniņa Laimdota
 49. Kaupuža Renāte
 50. Kazāka Rūta
 51. Ķeire Lauma
 52. Keišs Oskars
 53. Kluša Julita
 54. Kļaviņa Dace
 55. Krasnopoļska Dana
 56. Kreile Vija
 57. Kukāre Ilze
 58. Kusiņa Maruta
 59. Ķuze Ilze
 60. Laime Brigita
 61. Laiviņa Sniedze
 62. Laiviņš Māris
 63. Lakša Daina
 64. Landorfa-Svalbe Zaiga
 65. Lārmanis Viesturs
 66. Leimanis Ivars
 67. Liepiņa Ligita
 68. Līka Zane
 69. Luguza Solveiga
 70. Mārdega Ieva
 71. Marga Diāna
 72. Matisone Ilze
 73. Medne Maija
 74. Mežaka Anna
 75. Mežs Janta
 76. Miezīte Olga
 77. Mihailova Līga
 78. Miķelsone Lauma
 79. Moisejevs Rolands
 80. Moroza Daiga
 81. Mozumačs Jānis
 82. Namatēva Anita
 83. Oļehnoviča Evita
 84. Opmanis Ansis
 85. Ozola Elita
 86. Pakalne Māra
 87. Pastare-Skutele Anna
 88. Peipiņa Ieva
 89. Piterāns Alfons
 90. Platpīre Elīze
 91. Plaudis Austris
 92. Pošiva-Bunkovska Anete
 93. Priede Agnese
 94. Pujāte Agnese
 95. Putna Sanita
 96. Rekmanis Ritvars
 97. Rove Ieva
 98. Roze Daina
 99. Roze Ieva
 100. Rozenfelde Maija
 101. Roziņš Edvīns
 102. Rūsiņa Solvita
 103. Rustanoviča Nora
 104. Saulītis Jānis
 105. Silamiķele Baiba
 106. Silamiķele Inese
 107. Sīmansone Vija
 108. Sniedze-Kretalova Rūta
 109. Staltmane Ieva
 110. Stepanova Dace
 111. Straupe Inga
 112. Strazdiņa Baiba
 113. Strazdiņa Līga
 114. Strode Linda
 115. Šulcs Viesturs
 116. Suško Uvis
 117. Svilāne Inita
 118. Svirževska Lilita
 119. Tjarve Didzis
 120. Treimane Agita
 121. Upmane Ieva
 122. Uzule Linda
 123. Vanaga Anarina
 124. Vimba Edgars
 125. Vizule-Kahovska Lauma
 126. Znotiņa Vija
 127. Zviedre Egita
 128. Žeiviniece Anna