Valde un Biedri

Latvijas Botāniķu biedrības valde:

 • Pēteris Evarts-Bunders – valdes priekšsēdētājs
 • Anete Pošiva – Bunkovska – valdes priekšsēdētāja vietniece
 • Dana Krasnopoļska
 • Maija Medne
 • Ilze Kukāre

LBB Sūnu grupas vadītāja:  Anna Mežaka – anna.mezaka@du.lv

Latvijas Botāniķu biedrības biedri:

 1. Ābele Gaida
 2. Akmane Ieva
 3. Arehova Viktorija
 4. Auniņa Liene
 5. Balcere Kitija
 6. Balodis Valdis Ģirts
 7. Bambe Baiba
 8. Baroniņa Valda
 9. Baumane Marta
 10. Berga Irēna
 11. Birziņa Rita
 12. Biseniece Egija
 13. Bojāre Aiva
 14. Bojāre Daina
 15. Brakmane Daiga
 16. Butins Jānis
 17. Caune Vita
 18. Cepurīte Biruta
 19. Ceriņa Aija
 20. Cinate Kristīne
 21. Čakšs Roberts
 22. Daudziņa Kristīne
 23. Dauškane Iluta
 24. Druva-Lūsīte Ieva
 25. Elksne Sindra
 26. Eņģele Lelde
 27. Erts Andris
 28. Evarts-Bunders Pēteris
 29. Evarte-Bundere Gunta
 30. Fatare Irēna
 31. Feščenko Anda
 32. Galniece Baiba
 33. Gerra-Inohosa Linda
 34. Grandāns Gaidis
 35. Grīnberga Laura
 36. Grīsle Ina
 37. Gritāne Dzirkstīte
 38. Grolle Egita
 39. Gustiņa Lauma
 40. Iesalniece Lienīte
 41. Ikauniece Sandra
 42. Indriksons Aigars
 43. Jepsena Ilona
 44. Jurāne Gundega
 45. Jurciņš Didzis
 46. Kabucis Ivars
 47. Kacare Marika
 48. Kalniņa Laimdota
 49. Kaupuža Renāte
 50. Kazāka Rūta
 51. Ķeire Lauma
 52. Keišs Oskars
 53. Kluša Julita
 54. Kļaviņa Dace
 55. Krasnopoļska Dana
 56. Kreile Vija
 57. Krišāne Lauma
 58. Kukāre Ilze
 59. Kusiņa Maruta
 60. Ķuze Ilze
 61. Lāce Linda
 62. Laime Brigita
 63. Laiviņa Sniedze
 64. Laiviņš Māris
 65. Lakša Daina
 66. Landorfa-Svalbe Zaiga
 67. Lārmanis Viesturs
 68. Liepiņa Ligita
 69. Līka Zane
 70. Luguza Solveiga
 71. Mārdega Ieva
 72. Marga Diāna
 73. Matisone Ilze
 74. Medne Maija
 75. Mežaka Anna
 76. Mežs Janta
 77. Miezīte Olga
 78. Mihailova Līga
 79. Miķelsone Lauma
 80. Moisejevs Rolands
 81. Moroza Daiga
 82. Mozumačs Jānis
 83. Namatēva Anita
 84. Oļehnoviča Evita
 85. Opmanis Ansis
 86. Ozola Elita
 87. Pakalne Māra
 88. Pastare-Skutele Anna
 89. Peipiņa Ieva
 90. Piterāns Alfons
 91. Platpīre Elīze
 92. Plaudis Austris
 93. Pošiva-Bunkovska Anete
 94. Priede Agnese
 95. Pujāte Agnese
 96. Putna Sanita
 97. Rekmanis Ritvars
 98. Rove Ieva
 99. Roze Daina
 100. Roze Ieva
 101. Rozenfelde Maija
 102. Roziņš Edvīns
 103. Rūsiņa Solvita
 104. Rustanoviča Nora
 105. Saulītis Jānis
 106. Silamiķele Baiba
 107. Silamiķele Inese
 108. Sīmansone Vija
 109. Sniedze-Kretalova Rūta
 110. Staltmane Ieva
 111. Stepanova Dace
 112. Straupe Inga
 113. Strazdiņa Baiba
 114. Strazdiņa Līga
 115. Strode Linda
 116. Šulcs Viesturs
 117. Suško Uvis
 118. Svilāne Inita
 119. Svirževska Lilita
 120. Tjarve Didzis
 121. Treimane Agita
 122. Upmane Ieva
 123. Uzule Linda
 124. Vanaga Anarina
 125. Vērpēja Vineta
 126. Vimba Edgars
 127. Vizule-Kahovska Lauma
 128. Znotiņa Vija
 129. Zviedre Egita
 130. Žeiviniece Anna