Valde un Biedri

Latvijas Botāniķu biedrības valde:

 • Pēteris Evarts-Bunders – valdes priekšsēdētājs
 • Līga Strazdiņa – valdes priekšsēdētāja vietniece
 • Dana Krasnopoļska
 • Maija Medne
 • Agnese Priede

LBB Sūnu grupas vadītāja:  Anna Mežaka – anna.mezaka@du.lv

Latvijas Botāniķu biedrības biedri:

 1. Ābele Gaida
 2. Akmane Ieva
 3. Arehova Viktorija
 4. Auniņa Liene
 5. Balcere Kitija
 6. Balodis Valdis Ģirts
 7. Bambe Baiba
 8. Baroniņa Valda
 9. Baumane Marta
 10. Berga Irēna
 11. Bērtiņa Linda
 12. Birziņa Rita
 13. Biseniece Egija
 14. Bojāre Aiva
 15. Bojāre Daina
 16. Brakmane Daiga
 17. Butins Jānis
 18. Caune Vita
 19. Cepurīte Biruta
 20. Ceriņa Aija
 21. Cinate Kristīne
 22. Čakšs Roberts
 23. Daudziņa Kristīne
 24. Dauškane Iluta
 25. Druva-Lūsīte Ieva
 26. Eņģele Lelde
 27. Evarts-Bunders Pēteris
 28. Evarte-Bundere Gunta
 29. Fatare Irēna
 30. Feščenko Anda
 31. Galniece Baiba
 32. Gerra-Inohosa Linda
 33. Grandāns Gaidis
 34. Grīnberga Laura
 35. Grīsle Ina
 36. Gritāne Dzirkstīte
 37. Grolle Egita
 38. Gustiņa Lauma
 39. Ikauniece Sandra
 40. Indriksons Aigars
 41. Jepsena Ilona
 42. Jurāne Gundega
 43. Jurciņš Didzis
 44. Kabucis Ivars
 45. Kacare Marika
 46. Kalniņa Laimdota
 47. Kaupuža Renāte
 48. Kazāka Rūta
 49. Ķeire Lauma
 50. Keišs Oskars
 51. Kluša Julita
 52. Kļaviņa Dace
 53. Krasnopoļska Dana
 54. Kreile Vija
 55. Kukāre Ilze
 56. Kusiņa Maruta
 57. Ķuze Ilze
 58. Laime Brigita
 59. Laiviņa Sniedze
 60. Laiviņš Māris
 61. Lakša Daina
 62. Landorfa-Svalbe Zaiga
 63. Lārmanis Viesturs
 64. Leimanis Ivars
 65. Liepiņa Ligita
 66. Līka Zane
 67. Luguza Solveiga
 68. Mārdega Ieva
 69. Marga Diāna
 70. Matisone Ilze
 71. Medne Maija
 72. Mežaka Anna
 73. Mežs Janta
 74. Miezīte Olga
 75. Mihailova Līga
 76. Miķelsone Lauma
 77. Moisejevs Rolands
 78. Moroza Daiga
 79. Mozumačs Jānis
 80. Namatēva Anita
 81. Oļehnoviča Evita
 82. Opmanis Ansis
 83. Ozola Elita
 84. Pakalne Māra
 85. Peipiņa Ieva
 86. Piterāns Alfons
 87. Platpīre Elīze
 88. Plaudis Austris
 89. Pošiva-Bunkovska Anete
 90. Priede Agnese
 91. Pujāte Agnese
 92. Putna Sanita
 93. Rekmanis Ritvars
 94. Rove Ieva
 95. Roze Daina
 96. Roze Ieva
 97. Rozenfelde Maija
 98. Roziņš Edvīns
 99. Rūsiņa Solvita
 100. Rustanoviča Nora
 101. Saulītis Jānis
 102. Silamiķele Baiba
 103. Silamiķele Inese
 104. Sniedze-Kretalova Rūta
 105. Staltmane Ieva
 106. Stepanova Dace
 107. Straupe Inga
 108. Strazdiņa Baiba
 109. Strazdiņa Līga
 110. Strode Linda
 111. Šulcs Viesturs
 112. Suško Uvis
 113. Svilāne Inita
 114. Svirževska Lilita
 115. Tjarve Didzis
 116. Treimane Agita
 117. Upmane Ieva
 118. Uzule Linda
 119. Vimba Edgars
 120. Vizule-Kahovska Lauma
 121. Znotiņa Vija
 122. Zviedre Egita
 123. Žeiviniece Anna