Misija

Latvijas Botāniķu biedrības misija ir apvienot Latvijas botāniķus pētījumu attīstības veicināšanai, lai radītu modernu zinātnisko pamatojumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, klimata pārmaiņu diagnosticēšanai, nelabvēlīgo seku minimizēšanai un sabiedrības informēšanai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *