Noskaidroti 2013. gada aktīvākie augu fotoreportieri

2013. gada jūnijā Latvijas Botāniķu biedrība sadarbībā ar Dabasdati.lv izsludināja konkursu „Augu fotoreportieris 2013”. Tā mērķis bija veicināt augu novērojumu publicēšanu, lai tie būtu pieejami un izmantojami arī citiem interesentiem un pētniekiem, kā arī lai veicinātu augu vērotāju – gan neprofesionāļu, gan botāniķu aktivitāti. Būtiski, ka novēroto augu fotogrāfijas papildina Dabasdati.lv jebkuram interesentam internetā pieejamo fotogrāfiju krātuvi – tādējādi Latvijā novērotās sugas var iepazīt arī citi.

Mušu ofrīda.

Mušu ofrīda – ierakstīta Latvijas Sarkanās grāmatas I kategorijā. Bagātākās atradnes ir ap Engures ezeru. Foto: J.Kluša.

Konkurss ir noslēdzies, un rezultāti ir iepriecinoši un pārsteidzoši! Laika posmā no 2013. gada 1. jūnijam līdz 30. oktobrim iesniegti 1037 augu ziņojumi (neskaitot sūnas), t.sk. lielākā daļa ar fotogrāfijām, kas ļauj pārliecināties, ka suga noteikta pareizi. Kopā ziņots par 489 paparžaugu un ziedaugu taksoniem (lielākoties sugas, dažos gadījumos ģints līmenī), kas veido ap 25 % Latvijas vaskulāro augu floras.

Augu reportieru ziņojumi dod ieguldījumu reto un aizsargājamo sugu izplatības apzināšanā. Konkursa periodā ziņots par 64 aizsargājamām augu sugām, kuru starpā dažas ir arī ļoti retas – piemēram, atrasta jauna grīņu sārtenes atradne un jauna ārstniecības brūnvālītes atradne. Ziņots par pļavas linlapes, jūrmalas pagaura, Gmelina alises, peldošā ezerrieksta, pundurbērza, tumšzilās drudzenes, bālziedu brūnkātes, mūru sīkpapardes, mieturu hidrillas un daudzu citu ļoti retu sugu atradnēm.

No aizsargājamām sugām visvairāk ziņojumu ir par zaļziedu naktsvijoli (17 ziņojumi), Baltijas dzegužpirkstīti (16 ziņojumi), jumstiņu gladiolu, smaržīgo naktsvijoli (katrai pa 7 ziņojumi), stāvlapu dzegužpirkstīti, vālīšu staipekni (katrai pa 6 ziņojumi), atvašu saulrieteni, gada staipekni, laksi un smiltāju neļķi (katrai pa 5 ziņojumi).

Novēroto sugu starpā ir arī citas samērā reti sastopamas augu sugas, piemēram, Dānijas tragantzirnis, vienzieda sūnactiņa, ziemeļu linneja, pusmēness ķekarpaparde, melnā driģene un parastais velnābols. Augu reportieri nav aizmirsuši arī savvaļā pārgājušās svešzemju sugas – ziņots par 22 svešzemju izcelsmes augu sugu atradnēm, piemēram, adataino dzeloņgurķi, Sosnovska latvāni, Kanādas zeltgalvīti, puķu sprigani, kuras uzskatāmas par invazīvām – tām raksturīga strauja izplatīšanās un bieži arī nelabvēlīga ietekme uz vietējo biodaudzveidību.

Konkursa „Gada Augu fotoreportieris 2013” uzvarētāja ir Baiba Bambe, kas ziņojusi par 429 vaskulāro augu atradnēm, t.sk. 48 aizsargājamo augu sugu atradnēm. Baibas ziņojumi izceļas ar lielu novēroto augu sugu, īpaši reto sugu daudzveidību.

Īpaši gribam atzīmēt arī Vēsmas Vijupes veikumu – 147 ziņojumi, t.sk. 18 aizsargājamu augu atradnes, Mārītes Keišas paveikto – 127 ziņojumi, t.sk. 3 aizsargājamu sugu atradnes, un Julitas Klušas ieguldījumu – 108 ziņojumi, t.sk. 40 aizsargājamu sugu atradnes.Taču vērtīgs ir katrs ziņojums – īpaši tie, kas paplašinājuši mūsu zināšanas par reto, saudzējamo sugu izplatību Latvijā.

 

Apsveicam uzvarētājas! Un pateicamies visiem augu reportieriem, kas katrs ar vairāk vai mazāk ziņojumiem papildinājuši augu atradņu un fotoattēlu krātuvi portālā Dabasdati.lv. Aicinām dalīties novērojumos arī turpmāk!

Agnese Priede, Latvijas Botāniķu biedrība

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *