Mikroliegumu sugas

Augi, kuriem jāveido mikroliegumi

MK noteikumi Nr.45 “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” (30.01.2005.), saskaņā ar grozījumiem Nr.378, 31.05.2005.

ZIEDAUGI UN PAPARŽAUGI

Suga latviski Suga latīniski
dzeltenā kurpīte Aconitum lasiostomum Rchb.
Ženēvas cekuliņš Ajuga genevensis L.
piramidālais cekuliņš Ajuga pyramidalis L.
zālainā cirvene Alisma gramineum Lej.
šaurlapu cirvene Alisma lanceolatum With.
laksis Allium ursinum L.
purva mātsakne Angelica palustris (Besser) Hoffm.
spožais suņburkšķis Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl.
zāļlapu smiltenīte Arenaria procera Spreng.
jūrmalas miķelīte Aster tripolium L.
nokarenais tragantzirnis Astragalus penduliflorus Lam.
vārpu ēnpaparde Blechnum spicant (L.) Roth.
rūsganā blizme Blysmus rufus (Huds.) Link
zarainā ķekarpaparde Botrychium matricariifolium A. Braun ex W. D. J. Koch
plūksnu ķekarpaparde Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
vienkāršā ķekarpaparde Botrychium simplex E. Hitchc.
Virdžīnijas ķekarpaparde Botrychium virginianum (L.) Sw.
Benekena zaķauza Bromopsis benekenii (Lange) Holub.
izlocītā ķērsa Cardamine flexuosa With.
pūkainā ķērsa Cardamine hirsuta L.
ūdeņu grīslis Carex aquatilis Wahlenb.
akotainais grīslis Carex atherodes Spreng.
vizuļu grīslis Carex brizoides L.
divsēklu grīslis Carex disperma Dewey
kūdrāja grīslis Carex heleonastes Ehrh.
Ligeras grīslis Carex ligerica J. Gay
Makenzija grīslis Carex mackenziei V. I. Krecz.
pleznveida grīslis Carex ornithopoda Willd.
palu grīslis Carex paupercula Michx.
matainais grīslis Carex pilosa Scop.
Reihenbaha grīslis Carex reichenbachii Bonnet
pēdveida grīslis Carex rhizina Blytt ex Lindblom
knābja grīslis Carex rhynchophysa C. A. Mey.
Skandināvijas grīslis Carex scandinavica E. W. Davies
sarkanā cefalantēra Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Zviedrijas pundurgrimonis Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. et Graebn.
platlapu cinna Cinna latifolia (Trevir.) Griseb.
lielā raganzālīte Circaea lutetiana L.
mānīgā knīdija Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.
zaļā dobziede Coeloglossum viride (L.) Hartm.
trejdaivu koraļsakne Corallorrhiza trifida Ch?tel.
dobais cīrulītis Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte
vidējais cīrulītis Corydalis intermedia (L.) Mérat
melnā klintene Cotoneaster niger (Wahlb.) Fr.
Skandināvijas klintene Cotoneaster scandinavicus B. Hylmö
mīkstā cietpiene Crepis mollis (Jacq.) Asch.
krūmu cietpiene Crepis praemorsa (L.) Tausch.
brūnais dižmeldrs Cyperus fuscus L.
dzeltenā dzegužkurpīte Cypripedium calceolus L.
asinssarkanā dzegužpirkstīte Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó
iedzeltenā dzegužpirkstīte Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub
Rusova dzegužpirkstīte Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub
augstais gaiļpiesis Delphinium elatum L.
sīpoliņu zobainīte Dentaria bulbifera L.
Fišera neļķe Dianthus fischeri Spreng.
krāšņā neļķe Dianthus superbus L.
parastais plakanstaipeknis Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
trejvārpu plakanstaipeknis Diphasiastrum tristachyum (Pursh.) Holub
Ruiša pūķgalve Dracocephalum ruyschiana L.
vidējā rasene Drosera intermedia Hayne
sīkais pameldrs Eleocharis parvula (Roem. et Schult.) Bluff, Nees et Schauer
tumšzaļā kazroze Epilobium obscurum Schreb.
bezlapainā epipogija Epipogium aphyllum Sw.
meldru kosa Equisetum scirpoides Michx.
lielā kosa Equisetum telmateia Ehrh.
grīņa sārtene Erica tetralix L.
purva dievkrēsliņš Euphorbia palustris L.
meža auzene Festuca altissima All.
iesārtā zeltstarīte Gagea erubescens (Besser) Schult. et Schult. f.
Šultesa madara Galium schultesii Vest
trejziedu madara Galium triflorum Michx.
krustlapu drudzene Gentiana cruciata L.
tumšzilā drudzene Gentiana pneumonanthe L.
rūgtā drudzenīte Gentianella amarella (L.) Börner
sarmatainā bitene Geum hispidum Fr.
jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus L.
Lietuvas ūdenszāle Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
svītrainā ūdenszāle Glyceria striata (Lam.) Hitchc.
ārstniecības rūgtene Gratiola officinalis L.
garkātu ģipsene Gypsophila fastigiata L.
purva sūnene Hammarbya paludosa (L.) Kuntze
Baltijas efeja Hedera helix var. baltica Rehder
vienguma hermīnija Herminium monorchis (L.) R. Br.
dienvidu mārsmilga Hierochloe australis (Schrad.) Roem. et Schult.
Eiropas kāpumiezis Hordelymus europaeus (L.) Harz.
parastā vairoglape Hydrocotyle vulgaris L.
pūkainā asinszāle Hypericum hirsutum L.
kalnu asinszāle Hypericum montanum L.
Sibīrijas skalbe Iris sibirica L.
atvašu saulrietenis Jovibarba sobolifera (L.Sims) Opiz
sīpoliņu donis Juncus bulbosus L.
kūdrāja donis Juncus stygius L.
prūšu bezgale Laserpitium prutenicum L.
kalnu dedestiņa Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
melnā dedestiņa Lathyrus niger (L.) Bernh
zirņveida dedestiņa Lathyrus pisiformis L.
Sibīrijas mēlziede Ligularia sibirica (L.) Cass.
Lēzeļa vīrcele Linaria loeselii Schweigg.
Lēzeļa lipare Liparis loeselii (L.) Rich.
ārstniecības cietsēkle Lithospermum officinale L.
daudzgadīgā mēnesene Lunaria rediviva L.
palu staipeknītis Lycopodiella inundata (L.) Holub.
sekstainais nārbulis Melampyrum cristatum L.
cepurainā neotiante Neottianthe cucullata (L.) Schltr.
smiltāju esparsete Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
mušu ofrīda Ophrys insectifera L.
vīru dzegužpuķe Orchis mascula (L.) L.
bruņcepuru dzegužpuķe Orchis militaris L.
zalkšu dzegužpuķe Orchis morio L.
deguma dzegužpuķe Orchis ustulata L.
zilganā brūnkāte Orobanche coerulescens Stephan
lielā brūnkāte Orobanche elatior Sutton
bālziedu brūnkāte Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab.
dižā jāņeglīte Pedicularis sceptrum-carolinum L.
meža jāņeglīte Pedicularis sylvatica L.
apaļā septiņvīre Phyteuma orbiculare L.
skrajziedu skarene Poa remota Forselles
mieturu mugurene Polygonatum verticillatum (L.) All.
vairvasiņu sūrene Polygonum viviparum L.
daivainā cietpaparde Polystichum aculeatum (L.) Roth.
Brauna cietpaparde Polystichum braunii (Spenn.) Fee
Kranca retējs Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch
lielziedu brūngalvīte Prunella grandiflora (L.) Scholler
matveida pukcinellija Puccinellia capillaris (Lilj.) Jansen
šaurlapu lakacis Pulmonaria angustifolia L.
meža silpurene Pulsatilla patens (L.) Mill.
vidējā ziemciete Pyrola media Sw.
sīpoliņu gundega Ranunculus bulbosus L.
villainā gundega Ranunculus lanuginosus L.
ārstniecības brūnvālīte Sanguisorba officinalis L.
Igaunijas rūgtlape Saussurea esthonica Baer ex Rupr.
dzeltenā akmeņlauzīte Saxifraga hirculus L.
spārnainā cūknātre Scrophularia umbrosa Dumort.
šķēplapu ķiverene Scutellaria hastifolia L.
krāsu zeltlape Serratula tinctoria L.
sīkziedu plaukšķene Silene borysthenica (Gruner) Walters
kamolainā ežgalvīte Sparganium glomeratum (Laest.) Neuman
parastā īve Taxus baccata L.
ķiploku embotiņš Teucrium scordium L.
Alpu linlape Thesium alpinum L.
pļavas linlape Thesium ebracteatum Hayne
kauslapu tofīldija Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
gaišdzeltenā pūslene Utricularia ochroleuca R. W. Hartm.
kalnu veronika Veronica montana L.
augstā vijolīte Viola elatior Fr.
baltais āmulis Viscum album L.

SŪNAS

Hellera ķīļlape Anastrophyllum hellerianum (Lindenb.) Schust.
nokarenā stardzīslene Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.
trejdaivu bacānija Bazzania trilobata (L.) S. Gray
zaļā buksbaumija Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC) Brid. ex Moug. et Nestl.
apaļlapu dumbrene Calliergon trifarium (Web. et Mohr) Kindb.
Donavas krāčsūna Cinclidotus danubicus Schiffn. et Baumg.
tamariska frulānija Frullania tamarisci (L.) Dum.
smaržīgā zemessomenīte Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees
Lapzemes āķīte Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs
spīdīgā āķīte Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs
ēnāja stāvaine Hylocomium umbratum (Hedw.) B., S. et G.
gludkausiņa jungermannija Jungermannija leiantha Grolle
doblapu leženeja Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.
astīšu smaillape Lophozia ascendens (Warnst.) Schust.
trīsrindu mēzija Meesia triquetra (Richter) Ångstr.
Īrijas merkija Moerckia hibernica (Hook.) Gott.
viļņainā nekera Neckera crispa Hedw.
kailā apaļlape Odontoschisma denudatum (Nees) Dum.
spurainā dzīparene Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
nemanāmā šķībvācelīte Plagiothecium latebricola B., S. et G.
peldošā ričijvācelīte Ricciocarpos natans (L.) Corda
birztalu lāpstīte Scapania nemorea (L.) Grolle
tūbainā bārkstlape Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *