Īpaši aizsargājamās sugas

MK noteikumi Nr.396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1., 2. pielikums (14.11.2000.), saskaņā ar grozījumiem Nr.627, 27.07.2004.

ZIEDAUGI UN PAPARŽAUGI

Suga latviski Suga latīniski
dzeltenā kurpīte Aconitum lasiostomum Rchb.
Ženēvas cekuliņš Ajuga genevensis L.
piramidālais cekuliņš Ajuga pyramidalis L.
zālainā cirvene Alisma gramineum Lej.
šaurlapu cirvene Alisma lanceolatum With.
laksis Allium ursinum L.
Gmelina alise Alyssum gmelinii Jord.
purva mātsakne Angelica palustris (Besser) Hoffm.
spožais suņburkšķis Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl.
birztalas diždadzis Arctium nemorosum Lej.
zāļlapu smiltenīte Arenaria procera Spreng.
jūrmalas armērija Armeria maritima (Mill.) Willd.
mūru sīkpaparde Asplenium ruta-muraria L.
plūksnu sīkpaparde Asplenium trichomanes L.
jūrmalas miķelīte Aster tripolium L.
nokarenais tragantzirnis Astragalus penduliflorus Lam.
lielā zvaigznīte Astrantia major L.
skaistaugļu balodene Atriplex calotheca (Rafn) Fr.
jūras ūdensgundega Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz
pundurbērzs Betula nana L.
vārpu ēnpaparde Blechnum spicant (L.) Roth.
rūsganā blizme Blysmus rufus (Huds.) Link
zarainā ķekarpaparde Botrychium matricariifolium A. Braun ex W. D. J. Koch
plūksnu ķekarpaparde Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
vienkāršā ķekarpaparde Botrychium simplex E. Hitchc.
Virdžīnijas ķekarpaparde Botrychium virginianum (L.) Sw.
Benekena zaķauza Bromopsis benekenii (Lange) Holub.
izlocītā ķērsa Cardamine flexuosa With.
pūkainā ķērsa Cardamine hirsuta L.
ūdeņu grīslis Carex aquatilis Wahlenb.
akotainais grīslis Carex atherodes Spreng.
vizuļu grīslis Carex brizoides L.
Buksbauma grīslis Carex buxbaumii Wahlenb.
Devela grīslis Carex davalliana Sm.
divsēklu grīslis Carex disperma Dewey
kūdrāja grīslis Carex heleonastes Ehrh.
Ligeras grīslis Carex ligerica J. Gay
Makenzija grīslis Carex mackenziei V. I. Krecz.
pleznveida grīslis Carex ornithopoda Willd.
palu grīslis Carex paupercula Michx.
matainais grīslis Carex pilosa Scop.
Reihenbaha grīslis Carex reichenbachii Bonnet
pēdveida grīslis Carex rhizina Blytt ex Lindblom
knābja grīslis Carex rhynchophysa C. A. Mey.
Skandināvijas grīslis Carex scandinavica E. W. Davies
parastais skābardis Carpinus betulus L.
jūrmalas augstiņš Centaurium littorale (Turner) Gilmour
skaistais augstiņš Centaurium pulchellum (Sw.) Druce
sarkanā cefalantēra Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Zviedrijas pundurgrimonis Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. et Graebn.
platlapu cinna Cinna latifolia (Trevir.) Griseb.
lielā raganzālīte Circaea lutetiana L.
dižā aslape Cladium mariscus (L.) Pohl.
mānīgā knīdija Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.
zaļā dobziede Coeloglossum viride (L.) Hartm.
trejdaivu koraļsakne Corallorrhiza trifida Ch?tel.
dobais cīrulītis Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte
vidējais cīrulītis Corydalis intermedia (L.) Mérat
melnā klintene Cotoneaster niger (Wahlb.) Fr.
Skandināvijas klintene Cotoneaster scandinavicus B. Hylmö
divirbuļu krustābele Crataegus laevigata (Poir.) DC.
Lindmaņa krustābele Crataegus lindmanii Hrabet.-Uhr.
šķībkausa krustābele Crataegus plagiosepala Pojark.
mīkstā cietpiene Crepis mollis (Jacq.) Asch.
krūmu cietpiene Crepis praemorsa (L.) Tausch.
brūnais dižmeldrs Cyperus fuscus L.
dzeltenā dzegužkurpīte Cypripedium calceolus L.
Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica (Klinge) N. I. Orlova
asinssarkanā dzegužpirkstīte Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó
Fuksa dzegužpirkstīte Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata (L.) Soó
iedzeltenā dzegužpirkstīte Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub
Rusova dzegužpirkstīte Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub
augstais gaiļpiesis Delphinium elatum L.
sīpoliņu zobainīte Dentaria bulbifera L.
smiltāja neļķe Dianthus arenarius L.
Fišera neļķe Dianthus fischeri Spreng.
krāšņā neļķe Dianthus superbus L.
parastais plakanstaipeknis Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
trejvārpu plakanstaipeknis Diphasiastrum tristachyum (Pursh.) Holub
Ruiša pūķgalve Dracocephalum ruyschiana L.
vidējā rasene Drosera intermedia Hayne
ūdenspiparu sīkeglīte Elatine hydropiper L.
daudzstublāju pameldrs Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.
sīkais pameldrs Eleocharis parvula (Roem. et Schult.) Bluff, Nees et Schauer
doņu vārpata Elytrigia junceiformis ?.et D.Löve
pakalnu kazroze Epilobium collinum C. C. Gmel.
tumšzaļā kazroze Epilobium obscurum Schreb.
bezlapainā epipogija Epipogium aphyllum Sw.
meldru kosa Equisetum scirpoides Michx.
lielā kosa Equisetum telmateia Ehrh.
grīņa sārtene Erica tetralix L.
jūrmalas zilpodze Eryngium maritimum L.
kārpainais segliņš Euonymus verrucosus Scop.
purva dievkrēsliņš Euphorbia palustris L.
meža auzene Festuca altissima All.
iesārtā zeltstarīte Gagea erubescens (Besser) Schult. et Schult. f.
Šultesa madara Galium schultesii Vest
krāsu miešķis Galium tinctorium (L.) Scop.
trejziedu madara Galium triflorum Michx.
krustlapu drudzene Gentiana cruciata L.
tumšzilā drudzene Gentiana pneumonanthe L.
rūgtā drudzenīte Gentianella amarella (L.) Börner
sarmatainā bitene Geum hispidum Fr.
jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus L.
jūrmalas pienzāle Glaux maritima L.
Lietuvas ūdenszāle Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
svītrainā ūdenszāle Glyceria striata (Lam.) Hitchc.
ārstniecības rūgtene Gratiola officinalis L.
odu gimnadēnija Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Roberta kailpaparde Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman
garkātu ģipsene Gypsophila fastigiata L.
purva sūnene Hammarbya paludosa (L.) Kuntze
Baltijas efeja Hedera helix var. baltica Rehder
naudiņu saulrozīte Helianthemum nummularium (L.) Mill.
vienguma hermīnija Herminium monorchis (L.) R. Br.
dienvidu mārsmilga Hierochloe australis (Schrad.) Roem. et Schult.
Eiropas kāpumiezis Hordelymus europaeus (L.) Harz.
mieturu hidrilla Hydrilla verticillata (L.f.) Royle
parastā vairoglape Hydrocotyle vulgaris L.
pūkainā asinszāle Hypericum hirsutum L.
kalnu asinszāle Hypericum montanum L.
Sibīrijas skalbe Iris sibirica L.
dzeloņsporu ezerene Isoetes echinospora Durieu
gludsporu ezerene Isoetes lacustris L.
atvašu saulrietenis Jovibarba sobolifera (L.Sims) Opiz
sīpoliņu donis Juncus bulbosus L.
Žerāra donis Juncus gerardii Loisel.
skrajais donis Juncus squarrosus L.
kūdrāja donis Juncus stygius L.
strupais donis Juncus subnodulosus Schrank
prūšu bezgale Laserpitium prutenicum L.
kalnu dedestiņa Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
jūrmalas dedestiņa Lathyrus maritimus (L.) Bigelow
melnā dedestiņa Lathyrus niger (L.) Bernh
zirņveida dedestiņa Lathyrus pisiformis L.
Sibīrijas mēlziede Ligularia sibirica (L.) Cass.
Lēzeļa vīrcele Linaria loeselii Schweigg.
Lēzeļa lipare Liparis loeselii (L.) Rich.
sirdsveida divlape Listera cordata (L.) R. Br.
ārstniecības cietsēkle Lithospermum officinale L.
vienzieda krastene Littorella uniflora (L.) Asch.
Dortmaņa lobēlija Lobelia dortmanna L.
Pallasa sausserdis Lonicera caerulea var. pallasii (Ledeb.) Cin.
daudzgadīgā mēnesene Lunaria rediviva L.
palu staipeknītis Lycopodiella inundata (L.) Holub.
purvāja vienlape Malaxis monophyllos (L.) Sw.
sekstainais nārbulis Melampyrum cristatum L.
pamīšziedu daudzlape Myriophyllum alterniflorum DC.
lokanā najāda Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W.L.E. Schmidt
jūras najāda Najas marina L.
mazā najāda Najas minor All.
cepurainā neotiante Neottianthe cucullata (L.) Schltr.
smiltāju esparsete Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
mušu ofrīda Ophrys insectifera L.
vīru dzegužpuķe Orchis mascula (L.) L.
bruņcepuru dzegužpuķe Orchis militaris L.
zalkšu dzegužpuķe Orchis morio L.
deguma dzegužpuķe Orchis ustulata L.
zilganā brūnkāte Orobanche coerulescens Stephan
lielā brūnkāte Orobanche elatior Sutton
bālziedu brūnkāte Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab.
dižā jāņeglīte Pedicularis sceptrum-carolinum L.
meža jāņeglīte Pedicularis sylvatica L.
krūmu čuža Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz
apaļā septiņvīre Phyteuma orbiculare L.
Alpu kreimule Pinguicula alpina L.
parastā kreimule Pinguicula vulgaris L.
jūrmalas ceļteka Plantago maritima L.
smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia (L.) Rich.
zaļziedu naktsvijole Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
skrajziedu skarene Poa remota Forselles
mieturu mugurene Polygonatum verticillatum (L.) All.
vairvasiņu sūrene Polygonum viviparum L.
daivainā cietpaparde Polystichum aculeatum (L.) Roth.
Brauna cietpaparde Polystichum braunii (Spenn.) Fee
smaillapu glīvene Potamogeton acutifolius Link
matveida glīvene Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl.
Kranca retējs Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch
bezdelīgactiņa Primula farinosa L.
lielziedu brūngalvīte Prunella grandiflora (L.) Scholler
matveida pukcinellija Puccinellia capillaris (Lilj.) Jansen
šaurlapu lakacis Pulmonaria angustifolia L.
meža silpurene Pulsatilla patens (L.) Mill.
pļavas silpurene Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
vidējā ziemciete Pyrola media Sw.
sīpoliņu gundega Ranunculus bulbosus L.
villainā gundega Ranunculus lanuginosus L.
rūsganais baltmeldrs Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton
ādlapainā roze Rosa coriifolia Fr.
mīkstā roze Rosa mollis Sm.
smaržlapu roze Rosa rubiginosa L.
jūras rupija Ruppia maritima L.
mellenāju kārkls Salix myrtilloides L.
divkrāsu kārkls Salix phylicifolia L.
ložņu kārkls Salix repens L.
ārstniecības brūnvālīte Sanguisorba officinalis L.
Igaunijas rūgtlape Saussurea esthonica Baer ex Rupr.
dzeltenā akmeņlauzīte Saxifraga hirculus L.
rūsganā melncere Schoenus ferrugineus L.
spārnainā cūknātre Scrophularia umbrosa Dumort.
šķēplapu ķiverene Scutellaria hastifolia L.
krāsu zeltlape Serratula tinctoria L.
sīkziedu plaukšķene Silene borysthenica (Gruner) Walters
zaļziedu plaukšķene Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.
ausainā plaukšķene Silene otites (L.) Wibel
šaurlapu ežgalvīte Sparganium angustifolium Michx.
kamolainā ežgalvīte Sparganium glomeratum (Laest.) Neuman
zālainā ežgalvīte Sparganium gramineum Georgi
jūrmalas pagaurs Spergularia salina J. et C. Presl
ūdeņu subulārija Subularia aquatica L.
purva pienene Taraxacum palustre Lam. et DC.
parastā īve Taxus baccata L.
ķiploku embotiņš Teucrium scordium L.
Alpu linlape Thesium alpinum L.
pļavas linlape Thesium ebracteatum Hayne
kauslapu tofīldija Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
peldošais ezerrieksts Trapa natans L.
ciņu mazmeldrs Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.
zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum L.
jūrmalas āžloks Triglochin maritimum L.
gaišdzeltenā pūslene Utricularia ochroleuca R. W. Hartm.
kalnu veronika Veronica montana L.
augstā vijolīte Viola elatior Fr.
dumbrāja vijolīte Viola persicifolia Schreb.
baltais āmulis Viscum album L.
purva diedzene Zannichellia palustris L.

SŪNAS

Suga latviski Suga latīniski
bālganā strupzobe Amblyodon dealbatus (Hedw.) B. et S.
Hellera ķīļlape Anastrophyllum hellerianum (Lindenb.) Schust.
mazā ķīļlape Anastrophyllum minutum (Schreb.) Schust.
klints andreja Andreaea rupestris Hedw.
nokarenā stardzīslene Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.
spurainā apaļvācelīte Aphanorhegma patens (Hedw.) Lindb.
sašaurinātā bārdlape Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske
Kunces bārdlape Barbilophozia kunzeana (Hüb.) Gams
staipekņu bārdlape Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske
gludā bartrāmija Bartramia ithyphylla Brid.
trejdaivu bacānija Bazzania trilobata (L.) S. Gray
uzpūstā īsvācelīte Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb.
Blinda samtīte Bryum blindii B., S. et G.
apaļlapu samtīte Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) B. et S.
Noltona samtīte Bryum knowltonii Barnes
Neidamas samtīte Bryum neodamense Itzigs. ex C. Müll.
garenlapu samtīte Bryum oblongum Lindenb.
zaļā buksbaumija Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC) Brid. ex Moug. et Nestl.
apaļlapu dumbrene Calliergon trifarium (Web. et Mohr) Kindb.
sfagnu somenīte Calypogeia sphagnicola (H. Arn. et J.Perss.) Warnst. et Loeske
Zviedrijas somenīte Calypogeia suecica (H. Arn. et J. Perss.) K. Müll.
melnējošā sīkvācelīte Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid.
Donavas krāčsūna Cinclidotus danubicus Schiffn. et Baumg.
blīvā zobainīte Conardia compacta (C. Müll.) Robins.
kārpainā suņzobe Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb.
mīkstā suņzobe Cynodontium tenellum (B., S. et G.) Limpr.
Dramonda divzobe Dicranum drummondii C. Müll.
gluddzīslas divzobe Dicranum leioneuron Kindb.
zaļā divzobe Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.
staipekņu sirpjlape Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.
tievdzīslas sirpjlape Drepanocladus tenuinervis T. Kop.
spurainā šķeltzobe Dryptodon patens (Hedw.) Brid.
bārkstainā cepurene Encalypta ciliata Hedw.
zobainā īslaicīte Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe
tufa krūmīte Eucladium verticillatum (Brid.) B., S. et G.
Arnolda spārnene Fissidens arnoldii Ruthe
resnsetas spārnene Fissidens crassipes Wils. ex B., S. et G.
Dalekarlijas avotsūna Fontinalis dalecarlica B., Set G.
hipnu avotsūna Fontinalis hypnoides Hartm.
dobuļu fosombronija Fossombronia foveolata Lindb.
tamariska frulānija Frullania tamarisci (L.) Dum.
smaržīgā zemessomenīte Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees
zilganzaļā kaļķenīte Gymnostomum aeruginosum Sm.
avota kaļķenīte Gymnostomum calcareum Nees et Hornsch.
tievā gredzenvācelīte Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.
Lapzemes āķīte Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs
spīdīgā āķīte Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs
Flotova stumbrsomenīte Harpanthus flotovianus (Nees) Nees
vairogveida stumbrsomenīte Harpanthus scutatus (Web. et Mohr) Spruce
ēnāja stāvaine Hylocomium umbratum (Hedw.) B., S. et G.
greizknābīša mietvācelīte Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dix.
peļastes vienādvācelīte Isothecium myosuroides Brid.
apaļvācelītes jungermannija Jungermannia sphaerocarpa Hook.
gludkausiņa jungermannija Jungermannija leiantha Grolle
doblapu leženeja Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.
astīšu smaillape Lophozia ascendens (Warnst.) Schust.
Bādenes smaillape Lophozia badensis (Gott. ex Rabenh.) Schiffn.
bantrijas smaillape Lophozia bantriensis (Hook.) Steph.
galvainā smaillape Lophozia capitata (Hook.) Macoun
Rutes smaillape Lophozia rutheana (Limpr.) Howe
smaržīgā mannija Mannia fragrans (Balbis) Frye et Clark
garsetas mēzija Meesia longiseta Hedw.
trīsrindu mēzija Meesia triquetra (Richter) Ångstr.
Īrijas merkija Moerckia hibernica (Hook.) Gott.
palienes mirīnija Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp.
gludā zaļastīte Myurella julacea (Schwaegr.) B., S. et G.
zemessomiņu nardija Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb.
gludā nekera Neckera complanata (Hedw.) Hüb.
viļņainā nekera Neckera crispa Hedw.
avota dižspārne Octodiceras fontanum (B. Pyl.) Lindb.
kailā apaļlape Odontoschisma denudatum (Nees) Dum.
iegarenā apaļlape Odontoschisma elongatum (Limpr.) Evans
sfagnu apaļlape Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dum.
Laiela pūkcepurene Orthotrichum lyellii Hook. et Tayl.
lēverzobu pūkcepurene Orthotrichum striatum Hedw.
spurainā dzīparene Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
gludā tumšradze Phaeoceros laevis (L.) Prosk.
tūbainā avoksne Philonotis tomentella Mol.
Ēdera plagiope Plagiopus oederiana Crum et Anderson
nemanāmā šķībvācelīte Plagiothecium latebricola B., S. et G.
viļņainā šķībvācelīte Plagiothecium undulatum (Hedw.) B., S. & G.
jungermanniju sīkstrupknābe Platydictya jungermannoides (Brid.) Crum
alveju bārdaine Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv.
Korda porenīte Porella cordaeana (Hüb.) Moore
plakanlapu porenīte Porella platyphylla (L.) Pfeiff.
diegveida grubuļlape Pterigynandrum filiforme Hedw.
vilnainā sarmenīte Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.
puslodes rebūlija Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi
sprogainā svītraine Rhabdoweisia crispata (With.) Lindb.
trauslzobu svītraine Rhabdoweisia fugax (Hedw.) B., S. et G.
Ontario rožgalvīte Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb.
mūru garknābīte Rhynchostegium murale (Hedw.) B., S. et G.
jomainā rikardija Riccardia chamaedryfolia (With.) Grolle
ieliektā rikardija Riccardia incurvata Lindb.
daudzzaru rikardija Riccardia multifida (L.) S. Gray
pirkstainā rikardija Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.
tīklotā ričija Riccia cavernosa Hoffm. em. Raddi
skropstainā ričija Riccia ciliata Hoffm.
Hībenera ričija Riccia huebenerana Lindb.
peldošā ričijvācelīte Ricciocarpos natans (L.) Corda
zilganā selānija Saelania glaucescens (Hedw.) Broth.
mēlveida lāpstīte Scapania lingulata Buch.
īssmailes lāpstīte Scapania mucronata Buch.
birztalu lāpstīte Scapania nemorea (L.) Grolle
purva lāpstīte Scapania paludicola Loeske et KMüll.
viļņainā lāpstīte Scapania undulata (L.) Dum.
Agasica šķeltcepurene Schistidium agassizii Sull. et Lesq.
alu spulgsūna Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr
struplapu zeligērija Seligeria campylopoda Kindb.
jumstiņu sfagns Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russ.
Lindberga sfagns Sphagnum lindbergii Schimp. ex Lindb.
mīkstais sfagns Sphagnum molle Sull.
Pensilvānijas mēslsūna Splachnum pensylvanicum (Brid.) Grout ex Crum
sarkanā mēslsūna Splachnum rubrum Hedw.
šaurpūslīšu mēslsūna Splachnum sphaericum Hedw.
Visgrilla īvlape Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk et Marg.
tievā teilorija Tayloria tenuis (With.) Schimp.
tievā krūmīte Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gang.
trauslā vijzobīte Tortella fragilis (Drumm.) Limpr.
platlapu vijzobe Tortula latifolia Bruch ex Hartm.
mēlītes vijzobe Tortula lingulata Lindb.
šaubīgā garkaklīte Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.
tūbainā bārkstlape Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum.
šķeltā trejsmailīte Tritomaria exsecta (Schrad.) ex Loeske
līdzīgā trejsmailīte Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Löske
pieczobu trejsmailīte Tritomaria quinquedentata (Huds.) Buch
Baumgartnera pārzobe Zygodon baumgartneri Malta
košzaļā pārzobe Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.

One thought on “Īpaši aizsargājamās sugas

  1. Guna Buša

    Vai kādu interesē, ka varbūt Jegavā manā zemē aug Jūrmalas miķelīte? Neesmu botāniķe, bet man liekas ka tā ir viņa.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *