Monthly Archives: March 2010

LBB sanāksme 7. aprīlī

Esiet laipni aicināti uz Latvijas Botāniķu biedrības sanāksmi, kas notiks 2010g. 7. aprīlī plkst. 17:00 Latvijas Dabas muzejā.

Tiekamies 16:50 Latvijas Dabas muzeja foajē!

Darba kārtība:

  • 17:00 Ievads. L. Auniņa
  • 17:05 Invazīvie neofīti Latvijā: izplatība un dinamika. A. Priede
  • 17:20 Ekspertu sertifikācija – jaunie MK noteikumi. LBB darbs LVAFA Konsultatīvajā padomē. I. Rove
  • 17:40 LBB 2009. gada pārskats un finanšu stāvoklis. L. Auniņa
  • 18:10 Meksikas iespaidi. I. Kabucis

Kafija, tēja  & maizītes…

Uz tikšanos!